merjobb-logo

På MerJobb kan du söka bland en hel massa platsannonser. MerJobb.com är utvecklad på en kafferast av Clas Rydergren.


Sök bland platsannonserna

104 annonser om militära-jobb

Sambandssoldater (OR1) till Sambandsplutonen i Karlskrona

Ett jobb i Karlskrona som Soldat/Sjöman. Publicerades hos Arbetsförmedlingen: 2019-03-22.

Artilleriregementet söker informationssystemdriftledningsassistenter GSS / K

Ett jobb i Boden som Soldat/Sjöman. Publicerades hos Arbetsförmedlingen: 2019-03-22.

Planeringsbefäl till Skaraborgs flygflottilj , F7

Ett jobb i Lidköping som Specialistofficer. Publicerades hos Arbetsförmedlingen: 2019-03-21.

Stabsofficer till Ledningsstabens Personalavdelning

Ett jobb i Stockholm som Officer. Publicerades hos Arbetsförmedlingen: 2019-03-21.

LSS i Uppsala söker Tjänstehundsofficer OR 7 till Basbefälsskolan (BBS)

Ett jobb i Uppsala som Specialistofficer. Publicerades hos Arbetsförmedlingen: 2019-03-21.

Skaraborgs flygflottilj söker Instruktör till Grundutbildningskompaniet

Ett jobb i Lidköping som Specialistofficer. Publicerades hos Arbetsförmedlingen: 2019-03-20.

Skaraborgs flygflottilj söker Stf Kompanichef till Flygbaskompaniet

Ett jobb i Lidköping som Officer. Publicerades hos Arbetsförmedlingen: 2019-03-20.

Teknisk chef FMTS

Ett jobb i Halmstad som Officer. Publicerades hos Arbetsförmedlingen: 2019-03-20.

K 3 söker Bataljonskvartermästare till 31.Bataljon

Ett jobb i Karlsborg som Specialistofficer. Publicerades hos Arbetsförmedlingen: 2019-03-19.

Planeringschef till Internationella Utbildningsenheten vid LG

Ett jobb i Upplands-Bro som Officer. Publicerades hos Arbetsförmedlingen: 2019-03-19.

K 3 söker jägarsoldater till 31.Bataljon

Ett jobb i Karlsborg som Soldat/Sjöman. Publicerades hos Arbetsförmedlingen: 2019-03-19.

Luftstridsskolan i Uppsala söker Stridsledningsofficer (OF1) till A3

Ett jobb i Uppsala som Officer. Publicerades hos Arbetsförmedlingen: 2019-03-19.

Servicetekniker med C - körkkort

Ett jobb i Malmö som Soldat/Sjöman. Publicerades hos Arbetsförmedlingen: 2019-03-18.

Livbataljonen söker skyttesoldater

Ett jobb i Stockholm som Soldat/Sjöman. Publicerades hos Arbetsförmedlingen: 2019-03-18.

Göta ingenjörregemente (Ing 2) söker yrkesinformatör

Ett jobb i Eksjö som Soldat/Sjöman. Publicerades hos Arbetsförmedlingen: 2019-03-15.

Säkerhetssoldat / Militärpolis , GSS / K

Ett jobb i Uppsala som Soldat/Sjöman. Publicerades hos Arbetsförmedlingen: 2019-03-13.

Markstridsskolan söker Sektionschef på SOU - avdelningen

Ett jobb i Motala som Officer. Publicerades hos Arbetsförmedlingen: 2019-03-12.

Markstridsskolan söker Stf Sektionschef på SOU - avdelningen

Ett jobb i Motala som Officer. Publicerades hos Arbetsförmedlingen: 2019-03-12.

Kvartermästare (två befattningar) F 21 Luleå

Ett jobb i Luleå som Specialistofficer. Publicerades hos Arbetsförmedlingen: 2019-03-12.

Logistikofficer

Ett jobb i Linköping som Officer. Publicerades hos Arbetsförmedlingen: 2019-03-12.


2019 - MerJobb.com - sökbara platsannonser - clas@nic-sys.se