merjobb-logo

På MerJobb kan du söka bland en hel massa platsannonser. MerJobb.com är utvecklad på en kafferast av Clas Rydergren.


« Gå tillbaka till sökresultaten

Äldrekonsulent till Aktiviteten på äldreboende i Centrum

CENTRUM är en av tio stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Stadsdelen Centrum omfattar områdena Krokslätt, Guldheden, Landala, Vasastaden, Johanneberg, Lorensberg, Heden, Inom Vallgraven, Stampen samt Gårda. Vi är drygt 2 000 anställda som arbetar tillsammans för att erbjuda allt från förskola till äldreomsorg för Centrums 60 000 invånare. Målet är ett bra liv för alla människor i Centrum.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning bland våra medarbetare tillför verksamheten.
I vårt arbete utgår vi från Göteborgs stads fyra förhållningssätt:

• Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för
• Vi bryr oss
• Vi arbetar tillsammans
• Vi tänker nytt
ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en Äldrekonsulent till verksamheten Aktiviteten i stadsdelen Centrum.

Att arbeta som Äldrekonsulent hos oss innebär ett självständigt arbete, men du får också möjlighet att ingå i en arbetsgrupp som är i ett ständigt utvecklingsarbete. Vi utgår från målgruppens behov som är föränderligt över tid vilket innebär flera utmaningar, bland annat att tänka nytt och bidra med nya idéer.

Genom dialog med hyresgästerna och de anhöriga utformas verksamheten. Det framtagna årshjulet för aktivitet, kultur och mat är en viktig utgångspunkt.

Personalens roll är att erbjuda sammanhang och aktivt medverka för nätverk för äldre. Äldrekonsulenten är en resurs i utvecklingsarbete kring aktiviteter, utgångspunkten är folkhälsoinstitutets fyra hörnpelare; social aktivitet, delaktighet/meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor.

Uppdraget karaktäriseras av nytänkande och innovation.

I dina arbetsuppgifter ingår:
Direktkontakt med hyresgäster:
•Samtal, aktiviteter, rådgivning driva och leda arbetet för att skapa oberoende, bibehålla självförtroende och stärka individens resurser.
•Utforma aktiviteter i dialog med hyresgästerna och anhöriga.
•Erbjuda olika former av gruppverksamheter som man leder själv eller via annan aktör.

Administration:
•Besöksstatistik,
•Planering på kort och långsikt
•Uppföljning av aktiviteter.
•Systematiskt kvalitetsarbete

Uppsökandeverksamhet:
•Utveckla och ansvara för kommunikationsplan.
•Ansvara för olika marknadsföringsinsatser t.ex informationsmaterial, hemsida, kontakt med interna och externa samarbetspartners, samverkan med andra.
•Sociala media t ex Facebook

Samverka med externa aktörer:
•Regelbundna kontakter med samarbetspartners utanför kommunen.
•Initiera möten med en referensgrupp med samarbetspartners.

Utvecklingsarbete:
•Delta i olika utvecklingsarbeten, ta initiativ till lokalt förändringsarbete
•Regelbunden kontakt med andra lokala aktörer
•Resurs i utvecklingsarbete, ingå i och leda olika utvecklingsarbeten och projekt
•Erbjuda metodstöd och metodhandledning, problemlösning
•Att vara resurs i förvaltningen vad avser kultur och aktivitetsfrågor för äldre
•Söka stimulansmedel och stipendier.

Ingå i nätverk med kollegor i andra stadsdelar och kommuner:
•Omvärldsbevakning
•Leda kulturombuden
•Handleda frivilliga, feriearbetare, mm

Välkommen med din ansökan redan idag. Vi kommer att arbeta med urval och kalla till intervjuer löpand

KVALIFIKATIONER
För att vara aktuell för tjänsten krävs en högskoleutbildning med exempelvis inriktning mot hälsofrämjande arbete, socialt förändringsarbete, kultur och folkhälsoarbete alternativt för området adekvat yrkeshögskoleutbildning.

Du har en mycket god social kompetens d v s förmåga att knyta kontakter och vara bra på att samarbeta med din omgivning. Gedigna kunskaper om äldre och äldres behov utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv är ett krav.

Du har erfarenhet av att leda olika grupper och individer samt har en god förmåga att strukturera och organisera ditt arbete. Som person är du idérik, kreativ och kan omsätta idéer till verksamhet. Det är viktigt att du är engagerad i ditt arbete och kan visa äkta glädje i mötet med de äldre.

Läs mer hos Arbetsförmedlingen »

Sök bland platsannonserna


2019 - MerJobb.com - sökbara platsannonser - clas@nic-sys.se