merjobb-logo

På MerJobb kan du söka bland en hel massa platsannonser. MerJobb.com är utvecklad på en kafferast av Clas Rydergren.


« Gå tillbaka till sökresultaten

Miljöingenjör till sektor Avfall VA

Östersund växer! Utveckling av kommunen pågår i många stora och små stadsutvecklingsprojekt där nya stadsdelar, bostäder, service, kommunikationer, anläggningar och offentliga ytor planeras. En hållbar tillväxt är utgångspunkten i allt vårt arbete.

Vi söker nu en Miljöingenjör till Tekniska förvaltningen, sektor Avfall VA.

Sektorn Avfall VA är en trivsam arbetsplats med 90 engagerade medarbetare som går en spännande framtid till mötes. Sektorn arbetar med både avfall och VA och ansvarar för drift, underhåll och utveckling av vattenverk, avloppsreningsverk, avfallsanläggning, återvinningscentraler med mera. Det finns ett antal tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter. För att skydda våra vattentäkter för framtiden arbetar vi aktivt med vattenskyddsområden, vi söker tillstånd för vattenuttag med mera. Östersunds kommun är certifierade enligt ISO 14001 och EMAS.

Vi behöver nu förstärkning av ytterligare en engagerad och resultatinriktad person som är intresserad av att, med miljön i fokus, föra utvecklingen framåt i tjänsten som Miljöingenjör.

Du kommer att tillhöra sektorsledningen som arbetar med övergripande frågor för hela sektorn.

ARBETSUPPGIFTER
Som miljöingenjör blir det din uppgift att se till att erfoderliga tillstånd finns eller tas fram vid förändrad verksamhet, ändringar i miljölagstiftning eller andra händelser. Det innebär att du kommer att vara kontaktperson mot tillstånds- och miljömyndigheter i miljöfrågor som rör vår verksamhet. Du bistår med kunskap och rådgivning så att de olika verksamheterna följer aktuella lagar och förordningar inom avfalloch VA-området.

I jobbet ingår att planera och genomföra mindre, interna utbildningar samt informera våra verksamheter inom lagar och regler inom miljöområdet. Du håller dig uppdaterad om lagstiftning och regelverk samt deltar i erfarenhetsutbyte i branschforum. Du kommer även att ha en central roll gällande sektorernas arbete med ISO14001 och EMAS.

Tjänsten som miljöingenjör medför mycket samarbete med de fyra enheterna på sektorn Avfall och VA samt andra delar av kommunen främst inom Samhällsbygnad.

KVALIFIKATIONER
Högskole-/Universitetsutbildning inom vatten- och miljöteknik, VA-teknik eller motsvarande kunskap är ett krav för tjänsten. Du som söker har några års praktisk erfarenhet från arbete med tillstånds- och anmälningsärenden. Du har god förmåga att samarbeta med kollegor och partners såväl som med kunder. Du är kreativ och självgående med förmåga att driva projekt och har en vilja och förmåga att dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper till resten av organisationen.

För tjänsten krävs körkort för personbil.

Befattningen är säkerhetsklassad. Säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning, detta innebär krav på svenskt medborgarskap.

Läs mer hos Arbetsförmedlingen »

Sök bland platsannonserna


2019 - MerJobb.com - sökbara platsannonser - clas@nic-sys.se