merjobb-logo

På MerJobb kan du söka bland en hel massa platsannonser. MerJobb.com är utvecklad på en kafferast av Clas Rydergren.


« Gå tillbaka till sökresultaten

anhörigkonsulent till Avdelning för hälsa och förebyggande

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?ARBETSUPPGIFTER
Hälsa och förebyggande är en av de nya avdelningarna inom Hälsa- vård och omsorgsförvaltningen från 1 januari 2018. Avdelningen har fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete. Viktiga hörnstenar i avdelningens arbete är att utveckla nya former för social gemenskap och delaktighet i samhället.

Andelen äldre personer i befolkningen ökar och fler når hög ålder. Hälsofrämjande och förebyggande insatser genom hela livet, även upp i höga åldrar, har positiva effekter på hälsan och livskvaliteten hos äldre personer.

Arbetsbeskrivning
Vi söker en anhörigkonsulent till Avdelningen för hälsa och förebyggande. Förvaltningens målgrupper är äldre människor, vuxna med fysisk funktionsnedsättning och vuxna med somatisk sjukdom. Anhörigkonsulenten arbetar med målgruppens anhöriga vilket kan vara allt från minderåriga barn till vuxna.

Vårt anhörigstöd har tre stödpelare: information, samtalsstöd och avlösning.

Tjänsten innebär både ett strategiskt uppdrag och ett operativt uppdrag.

Det strategiska uppdraget:
- följa kunskapsutvecklingen inom området
- lyfta anhörigperspektivet gentemot personal, allmänhet och specifikt till anhöriga.
- stödja verksamheterna i implementering av anhörigstöd
- informera, samverka och föra en dialog om anhörigstöd med interna och externa samarbetspartners
- följa upp arbetet och rapportera resultat till närmaste chef

Det operativa uppdraget:
- ge råd/stöd och vägledning samt lotsa fram till rätta kontakter.
- erbjuda anhöriga stödjande samtal
- initiera och leda anhöriggrupper utifrån behov
- anordna aktiviteter inom anhörigområdet internt och externt, t.ex. föreläsningar och temakvällar

Du kommer att arbeta i nära samverkan med övriga medarbetare inom Avdelning för hälsa och förebyggande och även tillsammans med andra kollegor som arbetar med anhörigstöd i Malmö stad.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant högskole-/universitetsutbildning inom området, vilket kan vara exempelvis socionom- eller sjuksköterskeexamen.

Du har erfarenhet av arbete med anhörigstöd eller liknande område. Du har vana av samtal med människor i utsatta situationer både enskilt och i grupp. Du har förmågan att identifiera problem och hitta lösningar på individuell- och gruppnivå samt på mer övergripande nivå. Erfarenhet av och kunskap om implementeringsprocesser är meriterande.

Anhörigstöd är under uppbyggnad och vi söker dig som är engagerad i frågan, intresserad av utvecklingsarbete och av att söka och sprida kunskap inom området. Då avdelningen är ny kan ansvarsområdet förändras under uppbyggnaden.

Du ser helheter och tänker strategiskt och långsiktigt. Du har ett serviceinriktat förhållningssätt där gott bemötande, respekt och samarbetsförmåga är självklart. Du är öppen för nya intryck och kunskaper. Flexibilitet och god förmåga att möta nya miljöer och nya människor är självklart för dig. Du arbetar självständigt och tar initiativ för att hitta lösningar.
Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift samt ha goda kunskaper i att hantera olika IT-system kopplade till arbetet.

Välkommen till oss och till ett uppdrag med fokus på utveckling där du får använda din kreativitet. Hos oss får du en trygg anställning, flexibel arbetstid, många kollegor och möjlighet att vara med och forma en ny avdelning i Sveriges största Hälsa-vård och omsorgsförvaltning.

ÖVRIGT
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.

Läs mer hos Arbetsförmedlingen »

Sök bland platsannonserna


2018 - MerJobb.com - sökbara platsannonser - clas@nic-sys.se