merjobb-logo

På MerJobb kan du söka bland en hel massa platsannonser. MerJobb.com är utvecklad på en kafferast av Clas Rydergren.


« Gå tillbaka till sökresultaten

Doktorander inom extraktion och karakterisering av lignin i WWSC

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

OM TJÄNSTEN
Forskarutbildningsämne: Fiber- och polymervetenskap

Wallenberg Wood Science Center (WWSC) är ett forskningscentrum som startade 2009 och finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. WWSC är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Chalmers, KTH och Linköpings universitet som strävar efter vetenskaplig excellens och det övergripande målet är att utveckla nya material från träd. Centrets uppgift är att skapa kunskap och kompetens som utgångspunkt för miljövänliga material för framtiden.

Lignin, en naturligt rikligt förekommande fenolisk biopolymer skulle kunna ersätta fossil-baserade fenoler som idag används i materialsyntes, till exempel tillverkning av plastmaterial. Strukturen och storleksfördelningen hos lignin ändras dock kraftigt av de extraktionsbetingelser som tillämpas idag, vilket leder till en heterogen produkt som inte direkt kan användas för materialsyntes. Därför annonseras dessa två doktorandprojekt.

Det första projektet undersöker strukturen hos det ursprungliga ligninet i trä. Milda metoder för ligninutvinning från fibern kommer att utvecklas parallellt med biomimetisk syntes av lignin, varvid extraktion kringgås. Sammantaget kommer denna studie att fylla i saknade kunskapen om ligninstruktur som krävs för att utveckla selektiva metoder för dess extraktion i lämpligt form materialsyntes.

Det andra projektet kommer att fokusera på utveckling av processer för att producera homogena ligninfraktioner som är bättre lämpade för materialsyntes än de befintliga. Fokus kommer att läggas på grön kemi och noggrann karakterisering, inklusive 1D och 2D NMR, GC MS, LC MS, och GC FID för strukturell bestämning. Karakterisering av lignin är en unik styrka i vår grupp, vilket garanterar hög kvalitet i projekten.

Lämplig bakgrund för båda tjänsterna är en masterexamen i makromolekylära material, kemivetenskap, analytisk kemi, bioteknologi eller motsvarande.

Vi erbjuder

• Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.

• En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.

• Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.

• En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.

• Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

• Medlemskap i forskarskolan WWSC Academy, där ca 60 doktorander har utbildats under de senaste 10 åren och sedan funnit attraktiva jobb både i akademin, inom start-ups och i industrin.

VI SÖKER DIG SOM
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

• avlagt en examen på avancerad nivå,

• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller

• på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

• självständigt driva sitt arbete framåt,

• kunna samarbeta med andra,

• ha ett professionellt förhållningssätt och

• analysera och arbeta med komplexa frågor.

Dessutom måste sökanden kunna tala och skriva vetenskaplig engelska, tala engelska flytande, ha en tolerant inställning och vara positiv.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska ha följande innehåll

• CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.

• Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)

• Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.

• Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Anställningens omfattning: Heltid

Tillträde: Enligt överenskommelse, dock senast 2019-06-30

Löneform: Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner

Antal lediga befattningar: 2

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Stockholm

Län: Stockholms län

Land: Sverige

Referensnummer: C-2018-1967

Kontakt:
* Professor Martin Lawoko e-post: lawoko@kth.se
* Urval och process; Amanda Gormaz, Academic Work, e-post: amanda.gormaz@academicwork.se och Helena Löhr, Academic Work, email: helena.lohr@academicwork.se

Publicerat: 2018-12-06

Sista ansökningsdag: 2019-01-16

Läs mer hos Arbetsförmedlingen »

Sök bland platsannonserna


2018 - MerJobb.com - sökbara platsannonser - clas@nic-sys.se