merjobb-logo

På MerJobb kan du söka bland en hel massa platsannonser. MerJobb.com är utvecklad på en kafferast av Clas Rydergren.


« Gå tillbaka till sökresultaten

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Samverkan i Västra Mälardalen är ett gemensamt projekt för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör. Projektet är till för att hitta samarbetsytor som kan ge effektivare organisationer där vi tar tillvara på närheten mellan kommunerna. Inom projektet söker vi nu en gemensam medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. Du kommer arbeta för alla tre kommunerna, men är anställd i Köpings kommun med vård- och omsorgschefen i Köping som närmaste chef.

Arbetsuppgifter
I arbetet som MAS kommer du ha en viktig roll i kommunens arbete med hälso- och sjukvårdsfrågor. Ansvaret omfattar all hälso- och sjukvård, inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet, som bedrivs inom Köping, Arboga och Kungsörs kommuner.

I arbetsuppgifterna som MAS ingår bland annat att:
? Verka för att kvalitén och säkerheten säkerställs inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån lagstiftning och lokala beslut.
? Utarbeta riktlinjer för hälso- och sjukvårdsarbetet i kommunernas verksamhet; särskilda boenden, funktionshinderverksamhet, hemsjukvård, dagverksamheter och rehabilitering.
? Tillsynsansvar: granska och följa upp verksamheterna utifrån lagkrav och föreslå förbättringsåtgärder utifrån identifierade brister. Du ansvarar för risk och händelseanalys kring avvikelser, fel och brister samt anmälan enligt lex Maria.
? Informera och utbilda om lagar och författningar gällande rutiner och riktlinjer samt utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet.
? Vara sakkunnig i hälso- och sjukvårdsfrågor i hela verksamheten både internt och externt
? Rapportering och redovisning för nämnd

Samarbete med andra vårdgivare, myndigheter och aktörer utanför kommunal verksamhet är en naturlig del av uppdraget.

Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med specialistkompetens inom öppen hälso- och sjukvård eller med inriktning mot äldre, och du har goda kunskaper om lagstiftningen som reglerar vård- och omsorgsarbetet. B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du också har erfarenhet av kvalitets- och utredningsarbete, gärna inom vård och omsorg.

Personliga egenskaper
Som person brinner du för socialtjänstens uppdrag och är intresserad av äldre- och personer med funktionsnedsättning och deras livsvillkor. Du stimuleras av utveckling och förbättring av verksamheten. Du har ett självgående och strukturerat arbetssätt där du är trygg i din kompetens och arbetar noggrant och medvetet mot satta mål, och har ett professionellt förhållningssätt. Du har väl grundade värderingar och förmåga att kommunicera på ett respektfullt, lyhört och tydligt sätt. Du behöver också ha god samarbetsförmåga eftersom samarbete är en förutsättning för lyckat kvalitetsarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Läs mer hos Arbetsförmedlingen »

Sök bland platsannonserna


2018 - MerJobb.com - sökbara platsannonser - clas@nic-sys.se