merjobb-logo

På MerJobb kan du söka bland en hel massa platsannonser. MerJobb.com är utvecklad på en kafferast av Clas Rydergren.


« Gå tillbaka till sökresultaten

Doktorand i materialkemi (C)

vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: (2018-11-05). Förlängd ansökningstid t.o.m.: 2019-01-11

Projektbeskrivning
Projekttitel: Hierarkiskt porösa bio-baserade 3D-filter för vattenrening.

Handledare: professor Aji P. Mathew, aji.mathew@mmk.su.se.

Projektet syftar till att utveckla processer för att framställa biobaserade porösa filter med 3D-skrivning och skumningsprocesser samt att förstå hur strukturen och ytmodifieringen skall skräddarsys för att erhålla ett högt vattenflöde och hög separationseffektivitet.

Doktorandprojektet syftar till att utveckla protokoll för att skräddarsy nanocellulosans ytor för att uppnå snabb gelning och optimal adsorptionskapacitet och använda dem i friformsframställning av biobaserade 3Dfilter för vattenrening. Doktorandanställningen innefattar forskning om framställning och hantering av nanocellulosa, ingående karaktärisering av struktur och sammansättning av porösa filter, samt att förstå interaktionen mellan bekämpningsmedel och läkemedel med nanocellulosa samt 3D-filter. Sökanden ska ha utmärkta färdigheter på engelska, både skriftligt och muntligt. Sökanden bör vara självgående samt samarbeta bra i grupp.

Högmotiverade studenter med bakgrund i kemi, polymerer eller materialvetenskap och ett intresse för innovativ och multidisciplinär forskning uppmuntras att söka. Tidigare erfarenhet  av nanocellulosebaserad kompositbearbetning, ytmodifikation av nanocellulosa, mekanisk karakterisering, 3D-tryckning eller kemisk skumning av nanocellulosa är önskvärd.

Doktoranden kommer att ingå i Wallenberg Wood Science Center (WWSC) och samarbeta med forskare vid Stockholms universitet, KTH och Chalmers.

Behörighetskrav
Se länk till fullständig annons nedan.


Urval
Se länk till fullständig annons nedan.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Allmän information om arbetsplatsen, Institutionen för material och miljökemi vid Stockholms universitet, kan fås av prefekten, professor Gunnar Svensson, tfn 08-16 45 05, gunnar.svensson@mmk.su.se.

Ytterligare upplysningar om doktorandprojektet lämnas av professor Aji P. Mathew, tfn 08-16 12 56, aji.mathew@mmk.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Läs mer hos Arbetsförmedlingen »

Sök bland platsannonserna


2018 - MerJobb.com - sökbara platsannonser - clas@nic-sys.se