merjobb-logo

På MerJobb kan du söka bland en hel massa platsannonser. MerJobb.com är utvecklad på en kafferast av Clas Rydergren.


« Gå tillbaka till sökresultaten

Universitetsbarnmorska med specialområde utbildning

Är du barnmorska med en doktorsgrad och intresserad av pedagogik och kompetensutveckling så söker vi dig!   Karolinska Universitetssjukhuset söker nu en disputerad barnmorska med pedagogisk kompetens och vilja att driva strategiska frågor gällande utbildning inom patientområde Graviditet och Förlossning. Du ska vilja ansvara för, på strategisk nivå, hur våra medarbetare och studenter utvecklas genom kompetensutveckling, handledning och gemensamt lärande. Du bör ha en fot både i den akademiska och den pedagogiska världen.   Om tjänsten
 
Övergripande i tjänsten ingår att:  
• Att handleda kollegor inom forskning alt. pedagogiskt förbättringsarbete  
• Att handleda och planera kvalitet- och förbättringsarbete inom verksamheten specifikt och övergripande inom området  
• Att handleda uppsatser på avancerad nivå  
• Att bedriva egen forskning inom verksamheten eller forskning som gynnar verksamheten  
 
Specifikt i tjänsten ingår att:  
• Utifrån den obstetriska slutenvårdsenhetens ansvara och planera för genomförandet av det strategiska arbetet inom området utbildning  
• Identifiera och tillsammans med omvårdnadschefer, verksamhetsenhetschefer och omvårdnadsansvarig prioritera områden för förbättringsarbete och strategier inom området utbildning. Initiera utbildningsaktiviteter tillsammans med ledning utifrån enhetens mål/behov  
• Delta och leda, alternativt stödja utbildning av personal och studenter, ffa med fokus på studentmiljö och interprofessionellt lärande. Du initierar även implementering av evidens gällande pedagogiska metoder och strategier  
 • Följa upp, sammanställa och presentera nyckeltal ur styrkort på enhetens nivå  
 • Planera, genomföra och utvärdera, föreslå utbildningar i relation till enhetens mål/behov framförallt inom kunskapsområdet normal förlossning och eftervård  
•  Skapa nätverk och kontakter för att utveckla patentområdets utbildningsmiljö och strategier  
•  Delta i konferenser/nätverk etc. i syfte att sprida och inhämta kunskap. Representera och marknadsföra Patientområde Graviditet och Förlossning Solna och Huddinge  
• Initiera och bedriva forskning inom kompetensområdet för kliniken viktiga områden. Arbeta för att den forskning som bedrivs på kliniken är tvärprofessionell och har ett tydligt patientperspektiv  
  Tjänsten är 100 % med 50 % områdesspecifikt, 20 % egen forskning och 30 % patientnära arbete.   Vi söker Vi söker dig som ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet samt som finner dig i en föränderlig vardag. Vidare vill vi att du är bra på att kommunicera och att du har för vana att säkerställa att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter samt att du trivs med att jobba självständigt.   Kvalifikationer Legitimerad barnmorska med doktorsexamen, samt klinisk erfarenhet inom specialitet (minst 8 år) och Handledarutbildning 7.5hp samt Pedagogisk kurs minst 7.5hp.   Tillsättning som Biträdande Universitetsbarnmorska / Universitetsbarnmorska sker efter vederbörliga beslut från bedömningsgruppen för sjuksköterskor/barnmorskor på Karolinska Universitetssjukhuset
Dokumenten som bifogas ska vara läsbara, fullstora och rättvända. Skanna gärna.     Sökande fyller i meritförteckning enligt kompetensmodell för sjuksköterskor/barnmorskor, underskriven av sökande samt vidimerad med 2 personer och bifogar till ansökan: Bevis om legitimation som barnmorska från Socialstyrelsen        Bevis på magisterexamen Bevis på masterexamen Bevis på medicine licentiatexamen Bevis på medicine doktorsexamen Publikationsförteckning Intyg på genomgångna kurser Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf    Samtliga korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag.

Läs mer hos Arbetsförmedlingen »

Sök bland platsannonserna


2018 - MerJobb.com - sökbara platsannonser - clas@nic-sys.se