merjobb-logo

På MerJobb kan du söka bland en hel massa platsannonser. MerJobb.com är utvecklad på en kafferast av Clas Rydergren.


« Gå tillbaka till sökresultaten

Rektorer till särskolan i Uppsala kommun

Eriksbergskolan särskola 7-9 och Tunabergskolans särskola 7-9, Årstaskolan särskola 1-9, Östra Stenhagen Särskola 1-6

Särskolan i Uppsala kommun befinner sig i en positiv utvecklingsfas för att ytterligare ta ett kliv i vårt arbete mot en högkvalitativ verksamhet där alla elever utvecklas maximalt utifrån sin förmåga. Nu söker vi dig som vill fortsätta leda detta utvecklingsarbete framåt och precis som vi ser rektorsuppdraget som det viktigaste och roligaste chefsjobbet.

Den kommunala grundskolan i Uppsala består av ett 60-tal skolor. Skolorna är indelade i fyra skolområden som samarbetar i olika former. Särskoleverksamheten hör till skolområde D som består av 12 grundskolor, 6 särskolor, 2 resursenheter samt Sjukhusundervisningen. Rektorerna i skolområdet träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter och ta hjälp av varandra i att uppnå uppsatta mål. Särskolans rektorer har ett mycket nära samarbete som vi från och med vårterminen 2019 kommer att stärka ytterligare.

Grundsärskolan leds idag av tre rektorer som har två särskolor vardera. Som en del i vår utvecklingsresa justerar vi nu vår ledningsorganisation som går mot vårt slutmål att vara en särskola med den bästa kvaliteten, med tydliga och likvärdiga ledaruppdrag och med enheter som är tillgängliga för alla våra elever. Vi söker därför tre rektorer till skolenheterna:

1. Eriksbergskolan särskola 7-9 och Tunabergsskolan särskola 7-9
2. Årstaskolan särskola 1-9
3. Östra Stenhagen särskola 1-6

Samtliga särskolor delar på ett elevhälsoteam. Skolorna är geografiskt belägna på någon grundskola. Eriksbergskolan särskola ligger på Eriksbergskolan, Tunabergsskola särskola på Tunabergsskolan, Årstaskolan särskola på Årstaskolan och Östra Stenhagenskolan särskola på Östra Stenhagenskolan. Alla våra särskoleverksamheter har ca 30 elever vardera, en siffra som kan öka i samband vår utveckling av verksamheten och i takt med att särskolan i kommunen växer. För att arbeta mot en större tillgänglighet och inkludering vänder sig samtliga våra särskolor till elever både inom grundsärskolan som läser ämnen och grundsärskolan som läser ämnesområden (träningsskolan).

Läs mer om skolorna här (https://eriksbergsskolan.uppsala.se/sarskolan/), här (https://tunabergsskolan.uppsala.se/sarskolan/), här (https://arsta-angelstaskolan.uppsala.se/arsta-grundsarskola/) och här (https://ostrastenhagenskolan.uppsala.se/stenhagens-grundsarskola/)

Vi kommer i rekryteringen att intervjua för alla tre tjänsterna parallellt. Du behöver således inte ha bestämt dig för vilken av skolorna du är intresserad av. Önskemål om skola kan anges i ansökan men fortsatt diskussion sker i samband med anställningsintervjuerna.

Ditt uppdrag
Som rektor leder du den pedagogiska verksamheten och har fullt ledningsansvar för personal, ekonomi, elevhälsa och arbetsmiljöfrågor. Du driver skolans systematiska kvalitetsarbete mot uppnådda kunskapsresultat hos eleverna. Du arbetar tillsammans med dina medarbetare och rektorskollegor med fokus på att alla elever utmanas i sitt lärande och utvecklas så långt som möjligt utifrån den egna förmågan. I Uppsalas skolor arbetar vi i enighet med värdegrundsorden Tillsammans – Nyskapande – Göra skillnad.

Som rektor har du stöd av din områdeschef och ingår i en rektorsgrupp om cirka 16 rektorer och 8 biträdande rektorer. Rektorerna ingår också i mindre pedagogiska utvecklingsgrupper, PUG, där de arbetar med utvecklingsfrågor och kollektivt lärande. Grundsärskolan utgör en pedagogisk utvecklingsgrupp.

Som chef i Uppsala kommun har du tillgång till omfattande stöd från kommunledningskontorets stab när det gäller bland annat ekonomi, HR, kommunikation, arbetsmiljö/rehabilitering och IT. Vi erbjuder löpande kompetensutveckling för att utveckla ett långsiktigt, hållbart och kvalitetssäkrat ledarskap.

Välkommen att söka detta spännande och roliga arbete!

Din bakgrund
Vi söker dig som har högskoleutbildning och erfarenhet inom det pedagogiska området som är relevant för den verksamhet tjänsten avser.

Du har via din erfarenhet som rektor, biträdande rektor eller annat lednings- och utvecklingsarbete skapat en trygg plattform att leda skolan. Du är kunnig och uppdaterad på skolans styrdokument och förankrar ditt arbete genom dessa. Systematiskt arbetsmiljöarbete har du erfarenhet av samt ser vi gärna att du har erfarenhet av skolformen grundsärskola.

Skolledarutbildning/rektorsutbildning är meriterande.

Som ledare är du tydlig och resultatinriktad med god förmåga att låta andra ta ansvar och växa i sina roller. Du skapar goda strukturer för hållbar utveckling och har lätt för att få medarbetarna med dig i skolans utvecklingsarbete. Du förstår ekonomiska samband och de faktorer som leder till en verksamhet med ekonomi i balans. Vidare har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta:
Områdeschef Barbara Kowalska 018-727 20 28

Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta:
HR-specialist Jessica Ededal 018-727 12 92

Facklig företrädare:
Johanna Wallin Sveriges Skolledarförbund 070-856 36 99
Katarina Reineck Lärarnas Riksförbund 018-727 24 75
Louise Plobeck Lärarförbundet 018-727 24 52
Maria Ros Vision 018-727 27 86
Maria Persson SACO-rådet 018-727 24 24
Kommunal 010-442 88 16

Anställning kan ske första efter uppvisat utdrag ur belastningsregistret. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 19 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Läs mer hos Arbetsförmedlingen »

Sök bland platsannonserna


2018 - MerJobb.com - sökbara platsannonser - clas@nic-sys.se