merjobb-logo

På MerJobb kan du söka bland en hel massa platsannonser. MerJobb.com är utvecklad på en kafferast av Clas Rydergren.


« Gå tillbaka till sökresultaten

Nationell kontaktperson för Horisont 2020 (Life science & bioekonomi)

Det här är en förkortad version av annonsen på grund av teckenbegränsningen på Arbetsförmedlingen.se. För den fullständiga annonsen, kontakter och mer information besök vår webbsida www.vinnova.se/jobb.

VI ERBJUDER
Vinnova erbjuder en spännande och omväxlande tjänst där du som nationell kontaktperson (NCP) inom ramprogrammet Horisont 2020 får möjlighet att bidra till att andra lyckas i sina ansökningar. Samtidigt arbetar du med att främja Sveriges innovationsförmåga och konkurrenskraft internationellt.

Idag är vi 25 personer på avdelning Internationellt samarbete som tillsammans är Vinnovas experter på internationalisering. Vi söker nu en ny medarbetare som vill bli en del av vårt team och tillsammans med oss göra skillnad för Sveriges framtid på riktigt!

ROLLBESKRIVNING OCH ARBETSUPPGIFTER
Vinnova har det nationella ansvaret för EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. Här arbetar du i rollen som nationell kontaktperson (NCP) och stöttar de svenska aktörer som vill söka finansiering i och delta i samarbeten inom Horisont 2020. Tillsammans med ett team av andra svenska NCP:er ansvarar du för information och rådgivning till forskare, myndigheter, offentlig sektor, företag och övriga intressenter i alla frågor som rör Horisont 2020. Ditt ansvar är även att bidra till den europeiska policyutvecklingen inom området genom att arbeta tillsammans med utsedda experter och referensgrupper. Du samarbetar också med andra enheter och avdelningar inom Vinnova samt med företrädare för den offentliga sektorn, företag, universitet och andra finansiärer i Sverige, och med internationella organisationer.

I rollen är din huvuduppgift att stötta det svenska deltagandet i Horisont 2020 genom att informera om våra erbjudanden (utlysningar). Du ska förklara för målgruppen hur en ansökan går till och informera om regelverket kring programmet. Det gör du genom att bland annat organisera informationsmöten, kurser, workshoppar och andra relevanta möten där du kan nå dem som vill söka bidrag inom programmet. Du kommer också att bidra till planeringen och genomförandet av dessa event, samt med idéer som kan förbättra verksamheten. Arbetet innebär tät kontakt med de sökande i svenska innovations- och forskarsamhället, ofta genom universitetens och institutens forskarservice och via det svenska supportkontor som stöttar små och medelstora företags (SMF:s) deltagande i Horisont 2020.

Arbetet innebär att du ofta representerar Vinnova och håller presentationer i olika forum. Störst fokus kommer du att ha inom områden som Hälsa, Life science/Livsvetenskap, Food security/Matsäkerhet, Sustainable agriculture/Hållbart lantbruk, Marine/Marin, Maritime & inland water research/Havs- och inlandsvattenforskning och Bioeconomy/Bioekonomi inom programmet Societal challange 2 (SC2). Ofta med fokus på de utmaningar som digitaliseringen medför i mötet mellan avancerad forskning och utvecklingen inom IT-området.

Allt arbete utförs i nära samarbete med de andra NCP:erna och du deltar även på enhetsmöten, avdelningsmöten samt i andra relevanta grupperingar internt. Rollen innebär också att handlägga forsknings- och innovationsprojekt samt resor i Sverige och i Europa.

KVALIFIKATIONER
Utbildning: Relevant akademisk examen inom Life science, eller annat relevant område.
Erfarenhet: Minst tre års forskarerfarenhet eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet.
Kunskap: God kännedom om det svenska forsknings- och innovationssystemet. God kännedom om teknikens möjligheter och begränsningar inom Life Science-området.
Meriterande: Kunskap om EU:s forsknings- och innovationsprogram.
Språkkunskaper: Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.

PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som trivs bäst när du får använda din entusiasmerande förmåga och är genuint intresserad av att hjälpa andra att förstå och lyckas. Som person är du drivande och initiativtagande i mötet med andra samtidigt som du är lyhörd och har god samarbetsförmåga. För att trivas i rollen behöver du även ha god kommunikationsförmåga och lockas av att hålla presentationer i olika forum. Du behöver vara bekväm med att ha både enskilda samtal och att stå inför åhörare. Därtill har du god känsla för service i mötet med både interna medarbetare och externa intressenter. Med din analytiska förmåga bidrar du till att identifiera möjligheter inom EU:s ramprogram och förmedla dem pedagogiskt till målgruppen. Givetvis delar våra värderingar respekt, ansvarstagande och mod (RAM) och lever efter dessa i ditt dagliga arbete.

PLACERING
Mäster Samuelsgatan 56. Avdelning Internationellt samarbete. 

ANSTÄLLNINGSFORM
Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning. 

KONTAKT
Enhetschef Karin Aase: 08-473 31 17 / karin.aase@vinnova.se.  

ANSÖKAN
Ansök senast 2018-11-29.

Läs mer hos Arbetsförmedlingen »

Sök bland platsannonserna


2018 - MerJobb.com - sökbara platsannonser - clas@nic-sys.se