merjobb-logo

På MerJobb kan du söka bland en hel massa platsannonser. MerJobb.com är utvecklad på en kafferast av Clas Rydergren.


« Gå tillbaka till sökresultaten

Kurator till Funktionsområde Åldrandes hälsa och funktion

Funktionsområde Åldrandes hälsa och funktion är en multiprofessionell verksamhet inom Tema Hälsoprofessioner, som arbetar i team inom geriatrisk slutenvård och med kognitiva utredningar inom öppen och slutenvård. Vi ger också insatser till patientgrupper med neurologiska sjukdomar. Forskning, utbildning och utveckling ses som kärnverksamheter likvärdiga med universitetssjukhusets vårduppdrag. Här finns en aktiv FoU-verksamhet och undervisning bedrivs på grund-, avancerad och forskarnivå. 
 
Vi på Funktionsområde Åldrandes hälsa och funktion söker nu förstärkning till vårt team. Är du kurator med intresse för att arbeta inom hälso- och sjukvård med äldre patienter? Då kan du vara den vi söker!

 
Om tjänsten
Som kurator hos oss möter du patienten som är inneliggande på en geriatriks avdelning. I dina möten ingår psykosocial utredning och bedömning.  Du kommer ha samtal med patienten, vid behov även med närstående.
 
Till arbetsuppgifterna ingår även information och vägledning om samhällets resurser och möjliga stödinsatser. Det kan röra sig om stöd i myndighetskontakter eller samordning mellan olika verksamheter. Du ger social rådgivning, samordnar sociala insatser och samverkar med andra myndigheter och organisationer.  
 
Därutöver deltar du i teamarbete samt i det kontinuerliga utvecklingsarbetet inom Funktionsområde Åldrandes hälsa och funktion. 
 
Du kommer att arbeta inom slutenvården i Huddinge. 
 

Vi söker
Du känner dig säker i din professionella roll som kurator, har god initiativ- och samarbetsförmåga, kan arbeta självständigt, flexibelt samt bidra till en god stämning i de interprofessionella team du arbetar inom. Du har också ett intresse för andra professioners kunskap och bedömningar i syfte att ge patienten den bästa vården ur ett helhetsperspektiv. Du är lugn och orädd inför att möta människor i kris och i svåra livssituationer. Du är utvecklingsorienterad och har stort intresse för forskning och vårdutveckling.
 
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 
 
Kvalifikationer 
Socionomexamen är ett krav. Du bör ha intresse för att arbeta inom hälso- och sjukvård med äldre patienter.
 
Varmt välkommen med din ansökan!
 
För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:  
1. Personligt brev  
2. CV (kliniska meriter, klinisk tjänstgöring, forskningsmeriter, undervisningsmeriter, administrativa meriter samt övriga meriter)  
3. Övriga bilagor (samtliga bilagor ska bifogas i förekommande fall)  
- Yrkeslegitimation    

I vår nya organisation på Karolinska Universitetssjukhuset är Hälsoprofessionerna en av fem funktioner. Genom att samla arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder och psykologer i en gemensam funktion kan vi erbjuda högspecialiserad och innovativ vård till olika patientgrupper med samordnade patientcentrerade insatser utmed hela patientflödet. Funktion Hälsoprofessioner arbetar i vårdteam med alla patientgrupper.  
 

Inom funktionen utför man både diagnostik och behandling och arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Här finns särskild kompetens kring patientrelevanta utfallsmått med fokus på funktion och livskvalitet. Inom funktionen bedrivs forskning inom alla patientgrupper, utbildning på grund- och avancerad nivå liksom forskarutbildning tillsammans med Karolinska Institutet och andra lärosäten. Inom hälsoprofessionerna jobbar nu närmare 700 personer. Funktionen är i dagsläget indelad i fem olika funktionsområden, med huvudsaklig verksamhet i Huddinge och Solna.

Läs mer hos Arbetsförmedlingen »

Sök bland platsannonserna


2018 - MerJobb.com - sökbara platsannonser - clas@nic-sys.se