merjobb-logo

På MerJobb kan du söka bland en hel massa platsannonser. MerJobb.com är utvecklad på en kafferast av Clas Rydergren.


« Gå tillbaka till sökresultaten

Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot folkhälsovetenskap

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Projektbeskrivning
Behovet av utvärdering och prioritering av insatser för folkhälsa och välfärd har ökat, och bör vägledas av både effektivitets- och rättvisekriterier.

Syftet med projektet är därför att utveckla ett mått på livskvalitet som vi kallar ”Capability Adjusted Life Years” (förkortas CALY och översätts till ”goda år” på svenska). CALYs kan användas för att beräkna om insatser är kostnadseffektiva, men också för att gradera sociala problem. Ju färre CALY en grupp kan räkna med, ju allvarligare är problemet.


Projektet bygger vidare på en offentlig utredning (SOU 2015:56) som föreslog att livskvalitet skulle kunna mätas i termer av handlingsfrihet. Handlingsfrihet ger goda år, medan brist på handlingsfrihet ger svåra år. För att välja ut de ”handlingsfriheter” som är viktigast för livskvalitet i dagens Sverige tänker vi använda livserfarna och kloka personer med olika bakgrund. Vi genomför också en stor enkätstudie i ett representativt urval. De statistiska metoder som utvecklats för att skatta kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) kan också användas för att skatta ”goda år”.Behörighet
För anställning som doktorand krävs antagning till utbildning på forskarnivå. Grundläggande behörighet att antas har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller motsvarande, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Sökande måste ha en masterexamen i ett ämne som är tydligt relaterat till hälsoekonomi och folkhälsovetenskap. Goda färdigheter i kvantitativa metoder är nödvändigt.Ansökan
Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och görs via e-rekryteringssystemet MyNetwork Pro. En fullständig ansökan ska innehålla:
o Personligt brev som sammanfattar din bakgrund och utbildning, ditt vetenskapliga intresse och motiverar varför du söker anställningen, max 1500 ord.
o CV/meritförteckning
o Examensbevis
o Uppsatser/övriga publikationer
o Kontaktuppgifter till två referenspersoner
o Övriga meriter med relevans för anställningen
Dokumenten ska bifogas elektroniskt i Word- eller PDF-format.

Bedömning
Om den sökande uppfyller behörighetskraven kommer i första hand relevanta meriterande färdigheter och tidigare studieresultat att bedömas, följt av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (kommunikativ förmåga, förmåga att arbeta i grupp och självständighet samt kritisk förmåga). Antagning till utbildning på forskarnivå initieras efter avslutad urvalsprocess.

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att beaktas.

Närmare information
Närmare information om projektet lämnas av Lars Lindholm lars.lindholm@umu.se +46701770995, information om utbildning på forskarnivå vid Epidemiologi och global hälsa lämnas av Miguel San Sebastian, +46 (0)90-786 51 50. Facklig information lämnas av SACO, +46 (0)90-786 53 65, SEKO civil, +46 (0)90-786 52 96 and ST, +46 (0)90-786 54 31.

Välkommen med din ansökan!
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Läs mer hos Arbetsförmedlingen »

Sök bland platsannonserna


2018 - MerJobb.com - sökbara platsannonser - clas@nic-sys.se