merjobb-logo

På MerJobb kan du söka bland en hel massa platsannonser. MerJobb.com är utvecklad på en kafferast av Clas Rydergren.


« Gå tillbaka till sökresultaten

Arkivarie

Vi erbjuder  
Hos oss får du jobba ihop med kompetenta och erfarna kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap men som också ser fram emot att få förstärkning av dig och din kompetens. Du behöver kunna ställa om mellan att jobba i grupp och individuellt då vi beroende på uppgiftens art och omfattning ibland jobbar i projektgrupper eller enskilt. Vår målsättning är att vi alla ska kunna lära av varandra och tillsammans utveckla och förbättra våra processer och rutiner. Det sker en ständig utveckling inom vårt område och vi söker dig som vill vara med och utveckla de lösningar som redan finns för informationshanteringen inom en av Sveriges största myndigheter.
 
Om enheten  
På enheten tillsyn och utredning arbetar vi med att styra och stödja informationshanteringen inom landstinget. Detta gör vi genom att ta fram styr- och stöddokument, utbilda, informera och ställa krav på förvaltningarna. Samtidigt deltar vi också i arbetet med att utveckla landstingsarkivets egen arkivmiljö och informationsförvaltning. En viktig del av verksamheten är att göra utredningar och värdera information och vi behöver nu förstärkning inom det arbetet.  
Från årsskiftet införs verksamhetsbaserad informationsredovisning inom Stockholms läns landsting och vilket påverkar både registrering och arkivering av landstingets ärenden och övriga allmänna handlingar.  
 
Om tjänsten  
Genom införandet av verksamhetsbaserad informationsredovisning har vårt behov av specialistkompetens inom dokument- och ärendehantering tydliggjorts och en viktig del av din roll kommer att vara med och vidareutveckla vårt arbete med stöd och kravställning på förvaltningarnas informationshantering. Du kommer också att arbeta med att utveckla vår egen interna dokumentstyrning.  
Som arkivarie på tillsyns- och utredningsenheten deltar alla i arbetet med att ge råd och stöd till förvaltningarna då de vänder sig till oss med olika frågeställningar. Alla som jobbar på tillsynsenheten är också med och utför tillsyn och uppföljning av informationshanteringen i landstingets förvaltningar.  
 
Krav:  
- Högskoleexamen med minst 40sp / 60hp arkivvetenskap  
- Kunskap om lagstiftning som är aktuell för informations- och arkivhantering  
- Kunskap och erfarenhet av dokument- och ärendehantering  
- Vana av att arbeta i projekt och arbetsgrupper  
- Arbeta självständigt och hålla tidplaner  
 
Meriterande: 
- Arbetserfarenhet från offentlig sektor  
- Erfarenhet av utredningsarbete  
- Erfarenhet av att leda projekt  
 
Inom tillsyn arbetar vi utåtriktat, landstingets förvaltningar är våra kunder och vi ska ge såväl styrning som stöd och även följa upp och kontrollera att de följer det regelverk som styr informationshanteringen, det är därför viktigt att du kan hålla ett positivt och professionellt förhållningssätt anpassat till mottagaren och situationen. Vi är måna om att hitta rätt person för uppdraget och lägger därför stor vikt vid din personlighet.

Läs mer hos Arbetsförmedlingen »

Sök bland platsannonserna


2018 - MerJobb.com - sökbara platsannonser - clas@nic-sys.se