merjobb-logo

På MerJobb kan du söka bland en hel massa platsannonser. MerJobb.com är utvecklad på en kafferast av Clas Rydergren.


« Gå tillbaka till sökresultaten

Arkivarie

Vi erbjuder  
Hos oss får du jobba ihop med kompetenta och erfarna kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap men som också ser fram emot att få förstärkning av dig och din kompetens. Beroende på uppgiftens art och omfattning jobbar vi team, projektgrupper eller enskilt. Vår målsättning är att vi alla ska kunna lära av varandra och tillsammans utveckla och förbättra våra processer och rutiner. Det sker en ständig utveckling inom vårt område och vi söker dig som vill vara med och utveckla de lösningar som redan finns för informationshanteringen inom en av Sveriges största myndigheter.  
 
Om enheten  
På enheten tillsyn och utredning arbetar vi med att styra och stödja informationshanteringen inom landstinget. Detta gör vi genom att ta fram styr- och stöddokument, utbilda, informera och ställa krav på förvaltningarna. Samtidigt deltar vi också i arbetet med att utveckla landstingsarkivets egen arkivmiljö och informationshantering.
 
Inom landstingets verksamhet uppstår stora mängder information och det finns ett ständigt behov av att kunna slutarkivera hos oss på Landstingsarkivet. Övergången till tredje generationens E-arkiv pågår och landstingsarkivet går in i en ny, spännande fas gällande bevarandet av digital information. Den nya generationens e-arkiv ger oss utökade möjligheter att ta emot, bevara, vårda och söka i arkiverad information över tid.  
 
Om tjänsten  
En viktig del av ditt arbete blir att jobba med utredningar inom tillsynsområdet samt leveranser av digitala och analoga arkiv från landstingets olika förvaltningar. I arbetet med leveranser kommer du att arbeta tillsammans med enheten för långsiktig informationsförvaltning. I Leveransärendena följer ni upp att arkivleveransen möter landstingsarkivets krav samtidigt som ni stödjer myndigheterna i deras leveransprojekt. Som arkivarie på tillsyns- och utredningsenheten deltar alla i arbetet med att ge råd och stöd till förvaltningarna då de vänder sig till oss med olika frågeställningar. Alla som jobbar på tillsynsenheten är också delaktiga i tillsyn och uppföljning av informationshanteringen i landstingets förvaltningar.  
 
Krav:  
- Högskoleexamen med minst 40sp / 60hp arkivvetenskap  
- Kunskap om lagstiftning som är aktuell för informations- och arkivhantering  
- Arbeta självständigt och hålla tidplaner  
 
Meriterande  
- Arbetserfarenhet från offentlig sektor  
- Erfarenhet av utredningsarbete  
- Erfarenhet av att leda projekt  
 
Arbetet är utåtriktat och landstingets förvaltningar är våra kunder. Det är viktigt att du kan etablera samarbeten både internt och externt genom att ha ett positivt och professionellt förhållningssätt. Detta då du ska stödja förvaltningarna samtidigt som du ska följa upp att gällande regelverk som styr informationshanteringen följs.  
Vi är måna om att hitta rätt person för uppdraget och lägger därför stor vikt vid din personlighet.

Läs mer hos Arbetsförmedlingen »

Sök bland platsannonserna


2018 - MerJobb.com - sökbara platsannonser - clas@nic-sys.se