merjobb-logo

På MerJobb kan du söka bland en hel massa platsannonser. MerJobb.com är utvecklad på en kafferast av Clas Rydergren.


« Gå tillbaka till sökresultaten

Forskare med inriktning mot transformering och omsättning av kvicksilver

Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Institutionen har för närvarande 79 anställda varav 12 är professorer. Målet för Skogens Ekologi och Skötsel är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem ska förvaltas. För mer information om institutionen se http://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/interna-sidor/.

Vi söker en mycket motiverad kandidat till anställning som forskare med fokus på omsättning och transformering av kvicksilver i terrestra ekosystem samt utbytet av gasformigt kvicksilver mellan bisofären och atmosfären. Projektet bygger på användning av ”state of the art” tekniker för studier av omsättning och transformering av kvicksilver i terrestra ekosystem såväl som på kontinuerlig mätning av upptag/avgivning av gasformigt kvicksilver mellan ekosystem och atmosfären, s.k. ”Relaxed Eddy Accumulation” (REA) system. Det övergripande syftet är att öka vår kunskap om vad som styr omsättning av kvicksilver i ekosystem och dess påverkan på människor. Forskningen bygger också på att utnyttja forskningsinfrastrukturen Svenska ICOS (Integrated Carbon Observatory System; www.icos-sweden.se/) med syfte att studera utbytesprocesser mellan biosfären och atmosfären. Utnyttjandet av forskningsinfrastrukturen ICOS innebär tillgång till bästa möjliga uppsättning av modern mätteknik samt kvalificerad tekniskt stöd vid mätstationerna.Tjänsten är placerad vid Institutionen för Skogens Ekologi och Skötsel, Fakulteten för Skogsvetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå, Sverige.

Arbetsuppgifter:
1) Använda bästa möjliga analystekniker för at studera transformering och omsättning av kvicksilver i olika ekosystem; 2) Installera, utveckla/anpassa, samt vara ansvarig för underhåll av REA systemet för mätning av utbytet av gasformigt kvicksilver; 3) Processa och analysera data; 4) Publicera resultaten I adekvata vetenskapliga tidskrifter.

Kvalifikationer:
Doktorsexamen inom miljövetenskap, atmosfärsvetenskap eller relaterade forskningsområden. Det krävs också en dokumenterad erfarenhet från att konstruera och underhålla “Relaxed Eddy Accumulation” (REA) system för mätning av utbytet av gasformigt elementärt kvicksilver (GEM) på ekosystemskala. Det krävs också dokumenterad erfarenhet av procedurer för att undvika kontamination vid arbete med kvicksilver såväl i fält som på lab. Kvalificerad erfarenhet av arbete med stora datamaterial, inkluderande såväl hög-frekvensdata som data från många olika källor är en merit. Innehavaren av tjänsten måste självständigt kunna utföra fältarbete. Tjänsten kräver vidare att du både talar och skriver obehindrat på engelska samt kan arbeta i engelsktalande miljö.

 

Placering:
Umeå

Anställningsform:
Tillsvidareanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
190101

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2018-11-22.

Särskilda handlingar som skall bifogas ansökan:

CV inklusive publikationslista, en beskrivning av forskningsintressen samt namn och

kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Läs mer hos Arbetsförmedlingen »

Sök bland platsannonserna


2018 - MerJobb.com - sökbara platsannonser - clas@nic-sys.se