merjobb-logo

På MerJobb kan du söka bland en hel massa platsannonser. MerJobb.com är utvecklad på en kafferast av Clas Rydergren.


« Gå tillbaka till sökresultaten

Ämnesföreträdare Fysiskt stridsvärde (OF 3)

Försvarsmaktens Idrotts- och Friskvårdsenhet (FMIF)

Bakgrund

FMIF leder Försvarsmakten (FM) mot förbättrad hälsa och ett högt fysiskt stridsvärde – för prestation och attraktion. Arbetet har förbandens produktions- och krigsduglighetsmål i fokus och verksamheten är inriktad mot att stärka och synliggöra de resurser som står till förfogande.

FMIF verkar genom att:  

• Utveckla, förmedla och implementera kunskap om påverkansfaktorer för hälsa och fysiskt stridsvärde. 
• Tillhandahålla kvalitetssäkrade metoder och verktyg i syfte att utveckla färdigheter inom ansvarsområdet.

Arbetet genomförs med starkt mandat och utformas i aktiv samverkan och dialog på alla organisatoriska nivåer i FM.

FMIF utökar nu verksamheten med fokus på utveckling av ämnet Fysiskt Stridsvärde (FySv) både vid FM inom verksutbildning såväl som FHS utbildningar och söker därför en handläggare på OF3-nivå.

Ansvar och arbetsuppgifter

Ansvarar, tillsammans med etablerade handläggare/lärare FySv, för FMIF och planavdelningens långsiktiga utvecklingsarbete inom området:


• Omvärldsanalys (vara insatt i området, nationellt som internationellt).
• Att leda och utvecklaämnet FySv.
• Att som ämnesföreträdare företräda ämnet vid FM programbundna utbildningar.
• Att som studierektor företräda ämnet i den akademiska processen.
• Att ansvara för handläggningsprocesser i samverkan med för FMIF ingående partners såsom ex. FHS, högskolor/universitet, OrgE och HKV.
• Att bistå med kompetens inom FMIF:s övriga handläggningsarbete.
• Att agera som lärare vid FMIF:s olika utbildningar.
• I övrigt delta i FMIF ordinarie gemensamma arbetsuppgifter.

Kvalifikationer


• OF3.
• Högskoleutbildning (Magisterexamen) inom idrotts- och/eller hälsovetenskap eller för ämnet FySv relevant ämne.
• Senior och kvalificerad erfarenhet av handläggningsarbete.
• Mycket god förmåga att självständigt driva frågor.

Meriterande


• Forskarutbildning och/eller erfarenhet av forsknings/utvecklingsarbete.
• God erfarenhet av FM stödsystem och organisation.
• God språklig analytisk och skriftlig förmåga.
• Generellt idrotts- och friskvårdsintresse.
• Pedagogisk utbildning och erfarenhet. 


Övrigt


• Tjänsten skall tillsättas så snart som möjligt.
• Tjänsten är en militär befattning (OF3).
• Tjänsten omfattar 100 %.
• Placering är MHS-K Solna.

Mycket stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och att personen passar in i teamet. Vi kommer också se till att skapa en än mer jämn könsfördelning varför vi uppmanar alla kön att söka tjänsten.

Kontaktperson
Mj Lena Alfvén, avdelningschef, tfn 0733-051046.

Fackliga kontaktpersoner
OFR/O Johan Danko, tfn 08-514 398 59,
OFR/S Stefan Ragnebrink, tfn 08-514 398 27,
SACO Maria Back Nilsson, tfn 08-514 397 43,
SEKO Christer Norman, tfn 08-514 398 11.

Välkommen med din ansökan senast 2018-11-23. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
 


--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Vid Militärhögskolan Karlberg genomförs den grundläggande treåriga officersutbildningen tillsammans med Försvarshögskolan. Vid skolan finns dessutom Managementenheten, Försvarsmaktens utbildningsenhet, Försvarsmaktens enhet för idrott och friskvård, Lokalplaneringsenhet Mitt och Skolenheten.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Läs mer hos Arbetsförmedlingen »

Sök bland platsannonserna


2018 - MerJobb.com - sökbara platsannonser - clas@nic-sys.se