merjobb-logo

På MerJobb kan du söka bland en hel massa platsannonser. MerJobb.com är utvecklad på en kafferast av Clas Rydergren.


« Gå tillbaka till sökresultaten

Exjobb: Utveckling av gradientsond avsedd för högtemperaturkorrosionsprovni

.

Bakgrund: Korrosion av material vid höga temperaturer är ett ständigt aktuellt område. Inom till exempel förbränningsindustrin kan detta leda till problem för anläggningar framförallt när processparametrar förändras. I takt med att bl.a. miljökrav skärps så ökar förbränningen av olika miljövänliga bränslen. Dessa bränslen skapar dock ofta större problem med korrosion av material i anläggningen. För att förstå korrosionsmekanismer och hur olika material kan användas genomförs ofta försök i anläggningar på kylda sonder.

Anledningen till att kylda sonder används är att de områden i anläggningen som ofta råkar ut för korrosionsproblem är kallare än den rökgas som bildas när bränslet förbränns. För att studera korrosionsmekanismer mer i detalj kan fältförsök kompletteras med försök i laboratorier. Majoriteten av dessa försök genomförs dock med material och gas vid samma temperatur. För att få en bättre bild av hur temperaturskillnader mellan metall och gas påverkar korrosionsprocesser vill Swerea KIMAB utveckla en sond som kyler materialet under korrosionsprovningen i labbugnen medan gasen hålls vid en högre temperatur. På det viset kan antalet, mycket kostsamma, försök i fält minskas om en grundförståelse redan finns från labbstudier

Examensarbetet kommer att omfatta en litteraturstudie för att avgöra vilka typer av gradientsonder som är kända idag både när det gäller laborativ verksamhet men också ute i fält. Baserat på denna undersökning ska ett förslag till design för en gradientsond tas fram i samråd med forskare på Swerea KIMAB. När slutlig design är bestämd innefattar exjobbet att tillverka sonden tillsammans med verkstadspersonal på Swerea KIMAB. Efter att sonden tillverkas kommer högtemperaturkorrosionsprovning genomföras med tillverkad sond samt isotermt för att jämföra resultaten från de olika provmetoderna. Proverna som exponerats kommer bland annat att utväderas med avancerad mikroskopi.

Resultaten kommer att presenteras både i form av en teknisk rapport och eventuellt muntligt inför representanter från förbränningsindustrin.
 
Examensarbetet genomförs på Swerea KIMAB i Kista och ämnas starta under våren 2018.
 
Vi söker dig som går sista året på civilingenjörsutbildning med inriktning materialvetenskap eller motsvarande. Vi vill att du har god initiativförmåga, är praktiskt lagd och gillar problemlösning samt kommunicerar väl i tal och skrift på både svenska och engelska.
 
Kontaktpersoner:
Annika Talus, gruppchef, annika.talus@swerea.se, 08-440 48 38
Rikard Norling, Affärsutvecklare Energi,  rikard.norling@swerea.se, 08-674 17 15
Anna Söderbäck, personalchef , 08-440 48 31
 
Tycker du att det låter intressant och vill veta mer? Hör gärna av dig genom att fylla i din e-post nedan och välj fortsätt. Ange därefter engångskoden som du får i din mail och fyll i ansökningsformuläret senast den 31 mars 2018. Vi ser fram emot att få höra mer om dig och vad du vill bidra med hos oss.

Swerea KIMAB är ett korrosions- och materialforskningsinstitut med uppdraget att skapa svensk industrinytta genom företagsnära forskning. Vi är placerade i Kista norr om Stockholm, där vi har stora moderna lokaler. I Frankrike har vi ett helägt dotterbolag fokuserade på korrosionsforskning. Vi är en del av forskningskoncernen Swerea.

Läs mer hos Arbetsförmedlingen »

Sök bland platsannonserna


2018 - MerJobb.com - sökbara platsannonser - clas@nic-sys.se