merjobb-logo

På MerJobb kan du söka bland en hel massa platsannonser. MerJobb.com är utvecklad på en kafferast av Clas Rydergren.


« Gå tillbaka till sökresultaten

Universitetslektor i socialt arbete med forskning i tjänsten

Högskolan söker en universitetslektor inom ämnet socialt arbete, inledningsvis med garanterad forskning i tjänsten.

Forskningstid 40 % i tjänsten garanteras under de två första åren av anställningen, därefter sker en uppföljning av din forskningsproduktion och beslut tas om eventuell förlängning av garanterad forskningstid 20 % i ytterligare två år. Därefter har du möjlighet att söka forskningstid från interna samt externa forskningsmedel. Anställningen är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Falun.

Kunskapsområdet allmänt
Ämnet socialt arbete vid Högskolan Dalarna befinner sig i ett skede av expansiv satsning på såväl utbildning som forskning med en tvärvetenskaplig ansats.

Vi vill skapa en sammanhållen akademisk miljö med utbildning och forskning och samverkan med det omgivande samhället. Examinationsrätt finns på grund-, avancerad och forskarnivå. Rätt att examinera doktorer inom Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik erhölls våren 2017. Forskningen är inriktad på evidensbaserat hälso- och välfärdsarbete. Det föreligger ett särskilt fokus på kunskapsimplementering och patientsäkerhet, reproduktiv hälsa samt äldres, barn och ungdomars hälsa och välfärd.

Kurser ges bland annat inom socionomprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogram och barnmorskeprogram på grund- och avancerad nivå. Samarbetsorgan för utveckling av samverkan med regionen och privata aktörer inom socialtjänst och hälso- och sjukvård finns etablerade och gemensamma projekt bedrivs kring verksamhetsförlagd utbildning, forskning och kompetensutveckling.

Rekryteringen av en universitetslektor är en del i en strategisk plan för att utveckla kunskapsområdet socialt arbete inom utbildning, forskning och utvecklingsprojekt i samverkan med våra externa intressenter.

Ämnet socialt arbete är ett centralt kunskapsområde i forskarutbildningen Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik, där ambitionen är att ämnet socialt arbete ska bli examensämne. Forskningen inom kunskapsområdet Socialt arbete sker huvudsakligen tvärdisciplinärt och knyter an till det sociala arbetets huvudområden och andra teman med relevans för professionen. Bland annat bedrivs forskning med inriktning på äldre, unga, försörjningsstöd, stödjande samtal, genus, funktionshinder, evidensbaserad organisering och tillsyn, samt socialpolitik. Vid Högskolan Dalarna förväntas ämnesområdet vidareutvecklas i samverkan med andra angränsande discipliner inom Högskolan och externa aktörer inom välfärdsområdet. Vetenskapligt arbete sker också i de forskarnätverk som de anställda är engagerade i, bland annat genom högre seminarieverksamhet.

Arbetsuppgifter
I tjänsten ingår att bedriva egen forskning (enligt specifikation ovan) och bidra till livaktig forskningsmiljö. I arbetsuppgifterna ingår även undervisning, handledning och examination. Du medverkar till uppbyggnad av forskningsmiljön inom ämnesområdet och ses som en länk mellan högskolan och det omgivande samhället.

Kvalifikationer
För denna anställning krävs
- doktorsexamen inom ämnet socialt arbete, eller annan akademisk disciplin men med en forskningsinriktning som bedöms vara av god relevans inom ämnet socialt arbete.

En stor del av arbetet sker i arbetslag och i samverkan med omgivande samhälle vilket gör att god samarbetsförmåga, initiativförmåga och hög grad av ansvarstagande krävs för att lyckas i rollen. Möjlighet att vara fysiskt närvarande ser vi som en förutsättning för att fullgöra tjänstens krav.

Meriterande
Det är meriterande om redovisad forskningsaktivitet bedöms vara av relevans för socialtjänstens verksamhetsområde och då främst med betoning på individ- och familjeomsorgens verksamhet. Meriterande är också egna nätverk inom det sociala arbetets huvudområden, liksom om du har socionomexamen och yrkeserfarenhet från praktiskt socialt arbete.

För fullständig annons och ansökningsinstruktion, www.du.se/jobb.

Övrigt
Saknar du högskolepedagogisk utbildning (15 hp), förväntas du inom två år från anställningens början förvärva denna kompetens.

Högskolan Dalarna verkar för en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Vi har möjlighet att erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna.

Då vi bedömer att rekryteringsprocessen kan dra ut på tiden kan vi komma att tillsätta en vikarie under rekryteringsprocessen. Urvalet sker bland de sökande till anställningen. Var vänlig meddela i din ansökan om du är intresserad av vikariatsanställningen.

Du ansöker via vår webbplats senast 2018-03-01
 
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser

Läs mer hos Arbetsförmedlingen »

Sök bland platsannonserna


2018 - MerJobb.com - sökbara platsannonser - clas@nic-sys.se - Hetzner version