merjobb-logo

På MerJobb kan du söka bland en hel massa platsannonser. MerJobb.com är utvecklad på en kafferast av Clas Rydergren.


« Gå tillbaka till sökresultaten

Professor inom ämnet socialt arbete

Ämnet socialt arbete vid Högskolan Dalarna befinner sig i ett skede med en expansiv satsning på såväl utbildning som forskning med en tvärvetenskaplig ansats. Inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd och Akademin Utbildning, hälsa och samhälle vid Högskolan Dalarna sker en satsning på en sammanhållen akademisk miljö med utbildning och forskning och samverkan med det omgivande samhället. Examinationsrätt finns på grund-, avancerad- och forskarnivå. Rätt att examinera doktorer inom Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik erhölls våren 2017. Forskningen är inriktad på evidensbaserat hälso- och välfärdsarbete. Det föreligger ett särskilt fokus på kunskapsimplementering och patientsäkerhet, reproduktiv hälsa samt äldres, barn och ungdomars hälsa och välfärd.

Kurser ges bland annat inom socionomprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogram och barnmorskeprogram på grund- och avancerad nivå. Samarbetsorgan för utveckling av samverkan med regionen och privata aktörer inom socialtjänst och hälso- och sjukvård finns etablerade och gemensamma projekt bedrivs kring verksamhetsförlagd utbildning, forskning och kompetensutveckling.

Rekryteringen av en professor i socialt arbete är en del i en strategisk plan för att utveckla kunskapsområdet socialt arbete.

Ämnet socialt arbete är ett centralt kunskapsområde i forskarutbildningen Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik, där ambitionen är att ämnet socialt arbete ska bli examensämne. Forskningen inom kunskapsområdet Socialt arbete sker huvudsakligen tvärdisciplinärt och knyter an till det sociala arbetets huvudområden och andra teman med relevans för professionen. Bland annat bedrivs forskning med inriktning på äldre, unga, försörjningsstöd, stödjande samtal, genus, funktionshinder, evidensbaserad organisering och tillsyn, samt socialpolitik. Vid Högskolan Dalarna förväntas ämnesområdet vidareutvecklas i samverkan med andra angränsande discipliner inom Högskolan och externa aktörer inom välfärdsområdet. Vetenskapligt arbete sker också i de forskarnätverk som de anställda är engagerade i, bland annat genom högre seminarieverksamhet.

Anställningen är en tillsvidareanställning 100 %, med tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort är Falun.

Arbetsuppgifter
I tjänsten ingår att bedriva egen forskning, leda och bidra till livaktig forskningsmiljö samt leda utveckling av undervisningen inom ämnet.

Detta innebär bland annat utveckling av forskningsstrategier inom ämnet och forskningsprofilen Hälsa och Välfärd, ledning av arbetet med forskningsansökningar och handledning av doktorander. Arbetet innebär också utveckling av samverkan med olika samarbetspartners och andra forskningsmiljöer nationellt och internationellt, ledning av kurs- och programutveckling samt egen undervisning.

Kvalifikationer
Enligt Högskoleförordningen är den behörig som professor, inom annat än konstnärlig verksamhet, som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

För denna anställning är avlagd doktorsexamen företrädesvis inom socialt arbete eller annat ämne med relevans för utlysningen ett krav.

En stor del av arbetet sker i arbetslag och i samverkan med omgivande samhälle vilket gör att god samarbetsförmåga, initiativförmåga och hög grad av ansvarstagande krävs för att lyckas i rollen. Möjlighet att vara fysiskt närvarande ser vi som en förutsättning för att fullgöra tjänstens krav.

Meriterande
Det är meriterande om den sökandes primära forskningsfält i socialt arbete ligger inom något eller några av områdena missbruk, barn- och familj, funktionsnedsättningar, integration, försörjningsstöd och/eller har inriktning mot evidensbaserad praktik inom socialt arbete.

Visad förmåga att erhålla externa forskningsmedel samt etablerade kontakter med internationella forskningsmiljöer är meriterande och även erfarenhet av arbete inom eller samarbete med socialtjänst eller liknande.

Den sökande bör visa sig orienterad om profilens fokusområden och vara beredda att förhålla sig till dessa.

För fullständig annons och ansökningsinstruktion, www.du.se/jobb.

Övrigt
Högskolan Dalarna verkar för jämn könsfördelning och ökad mångfald. Vi har möjlighet att erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna.

Då vi bedömer att rekryteringsprocessen kan dra ut på tiden kommer vi att tillsätta en vikarie under rekryteringsprocessen. Urvalet sker bland de sökande till anställningen. Var vänlig meddela i din ansökan om du är intresserad av vikariatsanställningen.

Du ansöker via vår webbplats senast 2018-03-01

Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser

Läs mer hos Arbetsförmedlingen »

Sök bland platsannonserna


2018 - MerJobb.com - sökbara platsannonser - clas@nic-sys.se - Hetzner version