merjobb-logo

På MerJobb kan du söka bland en hel massa platsannonser. MerJobb.com är utvecklad på en kafferast av Clas Rydergren.


« Gå tillbaka till sökresultaten

Riksarkivet söker arkivarie till Landsarkivet i Uppsala

Riksarkivet är en av Sveriges kulturmyndigheter, med uppgift att vara statlig förvaltningsmyndighet för arkivfrågor. Hos Riksarkivet bevaras framförallt statliga arkivhandlingar från medeltiden till idag, men också handlingar från enskilda personer och organisationer. Riksarkivet har ett särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och arkivvården i Sverige. I uppdraget ingår tillsyn över de statliga myndigheternas arkivhantering. Riksarkivet skapar förutsättningar för att både analoga och digitala handlingar ska kunna bevaras. Vi bidrar till kulturarvets användning idag och framtiden. Vi bidrar också till en öppen och transparent förvaltning.

Riksarkivet är inne i ett viktigt utvecklingsskede där digitaliseringsfrågorna har en avgörande roll. Samtidigt som vi säkrar ett långsiktigt bevarande av handlingarna ska vi möta omvärldens krav på snabb och enkel tillgång till information ur arkiven.

Landsarkivet i Uppsala är en avdelning inom Riksarkivets regionala division. Landsarkivet har funnits sedan 1903 och har som sitt huvudsakliga verksamhetsdistrikt Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands och Dalarnas län. Avdelningen har omkring 25 medarbetare och är relativt centralt belägen i Uppsala.

ARBETSUPPGIFTER
Tjänsten kommer att vara knuten till landsarkivets sektion för tillhandahållande. Arbetsuppgifterna kommer främst att bestå av att besvara förfrågningar (inklusive sekretessprövningar), bemanning av forskarexpedition samt diarieföring.

KVALIFIKATIONER
Ett krav för tjänsten är akademisk examen med lägst 120 hp/80 p i arkiv- och informationsvetenskap, samt erfarenhet av de arbetsuppgifter som ingår i tjänsten. Meriterande är erfarenheter av diarieföring i W3D3.

Du tar ta ett stort ansvar för det egna arbetet genom att planera och arbeta självständigt och har god samarbets- och initiativförmåga. Du är också noggrann och ha förmåga att skapa goda relationer både internt och externt. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Betyg/intyg och andra handlingar ska inte bifogas, utan kan medföras vid eventuell intervju.

Läs mer hos Arbetsförmedlingen »

Sök bland platsannonserna


2017 - MerJobb.com - sökbara platsannonser - clas@nic-sys.se - Hetzner version