merjobb-logo

På MerJobb kan du söka bland en hel massa platsannonser. MerJobb.com är utvecklad på en kafferast av Clas Rydergren.


« Gå tillbaka till sökresultaten

Polismyndigheten rekryterar förundersökningsledare på bedrägerisektionen vi

Den nya Polismyndigheten bildades den 1 januari 2015. Myndigheten som ersätter de tidigare 21 fristående polismyndigheterna och rikspolisstyrelsen är en enrådsmyndighet. Det innebär att myndigheten leds av en chef som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Myndigheten består av drygt 28 500 medarbetare. Från den 1 januari 2015 består den nya polismyndigheten av sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli.


Polismyndigheten, region Väst har ca 4 700 anställa. Regionen består av fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en underrättelsesektion samt ett kansli som lyder under regionpolischefen.


Den regionala utredningsenheten arbetar med bland annat utredning av vissa brott, spaning, brottsofferarbete och kriminalteknik. Här finns utredningssektionen, spaningssektionen, forensiska sektionen, sektionen för aktionsgruppsverksamhet, sektionen för brottsoffer och personsäkerhet, it-brottssektionen och bedrägerisektionen. Verksamheten bedrivs på flera platser i regionen men de flesta medarbetare arbetar i eller utgår från Göteborg. Vid utgången av 2017 ska enheten ha cirka 470 anställda.


Brottsfenomenet bedrägerier utvecklas och förändras i takt med utvecklingen i samhället, varför en stor uppgift för bedrägerisektionen är att utveckla verksamheten för att möta nya förutsättningar.


Region Väst söker nu förundersökningsledare till Bedrägerisektionen.


ARBETSUPPGIFTER
Som förundersökningsledare på bedrägerisektionen verkar du för att ärenden får en korrekt hantering och prioritering. Du kommer att arbeta med fördelning och samordning av ärenden utifrån gällande brottskatalog och gällande samordningsprinciper både regionalt och nationellt.
I rollen som förundersökningsledare är du både verksamhetsansvarig och arbetsledare och ansvarar i huvudsak för att:


• i samverkan med gruppchefen och sektionens övriga gruppchefer och medarbetare leda utredningsverksamheten i ärenden med känd/okänd gärningsman.
• arbeta i samverkan både inom Polismyndigheten och med externa aktörer, som till exempel Åklagarmyndigheten
• delta i utbildningsinsatser och utvärderingar av verksamheten
• Som förundersökningsledare ansvarar du för förundersökningsledning och initiala åtgärder i de ärenden som hanteras på sektionen samt tillhörande administration.


Som verksamhetsansvarig säkerställer du att verksamheten bedrivs enligt Polismyndighetens intentioner och anvisningar, effektivt och kostnadsmedvetet enligt gällande lagstiftning, föreskrifter och övriga regelverk.


Rollen som arbetsledare innebär att lämna direktiv till dina medarbetare, såväl muntligt som skriftligt, i syfte att driva förundersökningen framåt. Du coachar, motiverar och stödjer dina medarbetare och skapar förutsättningar för dem att nå sin fulla potential.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:


• polisexamen eller relevant juridisk utbildning
• erfarenhet av arbetsledning, projektledning eller liknande
• gedigen kunskap om brottsutredningsprocessen och förundersökningsledning
• behörig FU-ledare, minst 4 veckors FU-ledarutbildning.


På sektionen hjälper vi till där det behövs och du som har förundersökningsrollen kommer att hantera olika typer av ärenden och arbetsuppgifter, vi söker därför dig som är prestigelös och flexibel. Då du har flera kontaktytor, till exempel målsägande, åklagare och övriga kontakter externt behöver du ha en social förmåga i balans med professionellt och pedagogiskt förfarande i dessa kontakter.


Du har helhetssyn och förståelse för polisens uppdrag och mål, särskilt beträffande utredningsverksamheten. Du vill medverka till ett öppet och tolerant klimat där mångfald, jämställdhet och polisens värdegrund är en självklarhet.


Du har lätt för att se mönster och sammanhang i komplex information och är bra på att förmedla budskap såväl muntligt som skriftligt. Det är viktigt för dig att skapa delaktighet och motivation hos dina medarbetare och du kan agera med lugn och gott omdöme även under stressade situationer. Det är viktigt att du är öppen för utveckling och förändring av metoder och arbetssätt.


Meriterande
• minst ett halvårs erfarenhet av FU-ledning. Även meriterande om du har gått Nationella FU-ledarutbildning på 20 veckor.
• erfarenhet av att arbeta med bedrägeribrott


När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor.


ÖVRIGT
Anställning: Tillsvidare som Polisinspektör eller handläggare med funktion förundersökningsledare.
Är du inte redan anställd i Polismyndigheten tillämpar vi sex månaders provanställning.
Tjänsteställe: Göteborg, Stampgatan 28
Arbetstid: dagtid med flex.


Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.


Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning (med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen) kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.


Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL). Genom din ansökan samtycker du till behandlingen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.


Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan ta istället kontakt med ansvarig rekryterare.


Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.


Varmt välkommen med din ansökan!

Läs mer hos Arbetsförmedlingen »

Sök bland platsannonserna


2017 - MerJobb.com - sökbara platsannonser - clas@nic-sys.se - Hetzner version