merjobb-logo

På MerJobb kan du söka bland en hel massa platsannonser. MerJobb.com är utvecklad på en kafferast av Clas Rydergren.


« Gå tillbaka till sökresultaten

Strateg inom kompetenförsörjning

Arbetsplats: regionala utvecklingsvadelningen
Referensnummer: 194332


Om arbetsplatsen
Regionala avdelningen har till uppdrag att leda och samordna regional utveckling. Det gör vi genom att stödja andras eller ta initiativ till egna utvecklingsinsatser för Norrbottens utveckling. Vi skapar också de absolut bästa förutsättningarna för regionens utvecklingsaktörer genom att påverka nationell och internationell policy och genom att kommunicera regionens vilja på ett tydlig och förväntat sätt.
Näringslivsenheten ansvarar för regionens företagsklimat och näringslivets förutsättningar att växa. En stor del av detta utgör i dag och i en överskådlig framtid av möjligheterna att rekrytera kompetent och relevant arbetskraft.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i att leda och samordna det regionala kompetensförsörjningsarbetet, med särskilt fokus på utvecklingsarbete kopplat till yrkeshögskolan. I tjänsten ingår att projektleda Region Norrbottens ansvar inom projektet YH Nord. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att driva utvecklingsprocesser i nära samverkan med utbildningsaktörer, utveckla en systembild för utbildningskedjan, utveckla pilotverksamheter i nära samarbete med akademi och arbetsgivare, att bistå i valideringsprocessen samt att utveckla dialogen med länets arbetsgivare.
Tjänsten innefattar stort eget ansvar och en förmåga att arbeta i grupp, att processleda olika saker samtidigt samt att utifrån förvärvad kunskap ta egna initiativ.

Din bakgrund

Vi söker dig som har akademisk utbildning inom relevant område.  
Du bör ha erfarenhet av processledning och utvecklingsarbete samt samverkan mellan olika organisationer. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom arbetsmarknads- och utbildningsfrågor, gärna med fokus på yrkesutbildning och erfarenhet av rekrytering och eftergymnasiala utbildningssystem
 
 
Vi söker dig som är van att anpassa dig till nya situationer och ser möjligheter i förändringar. Vi vill att du ska ta egna initiativ och uppskatta att samarbeta med andra personer och över flera olika organisationer. I ditt arbete är det också viktigt att du har en förståelse för hur andra tar till sig kunskap och att du kan anpassa dig efter den målgrupp som du kommunicerar med.


Anställningsfakta
Tjänsten är på heltid och 100% sysslesättningsgrad


Vill du veta mer?

Kontakta rekryterande chef
 
David Sundström
Tel: 070-579 61 96
David.sundstrom@Norrbotten.se

Fackliga företrädare
Sista ansökningsdag är den: 2018-01-03

Läs mer hos Arbetsförmedlingen »

Sök bland platsannonserna


2017 - MerJobb.com - sökbara platsannonser - clas@nic-sys.se - Hetzner version