merjobb-logo

På MerJobb kan du söka bland en hel massa platsannonser. MerJobb.com är utvecklad på en kafferast av Clas Rydergren.


« Gå tillbaka till sökresultaten

IS/IT- chef (IT Director) till Dynamics

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Vad du blir en del av
Dynamics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster, kamouflagesystem och träningssystem för försvarsmarknaden. Produktportföljen innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk.
IT-avdelningen igår i enheten Business Excellence. Enheten ansvarar för affärsområdesövergripande arbete inom Quality Management, Operational Excellence, IS/IT och Security.
IT- chefen ansvarar för att säkerställa effektiva IS/IT- lösningar till verksamheterna inom affärsområdet.
Du arbetar nära tillsammans med fyra direktrapporterande medarbetare i Linköping och Karlskoga och koordinerar även arbetet för IT Managers som finns på affärsområdets övriga verksamhetsorter i och utanför Sverige.
Du kommer att direktrapportera till och arbeta nära tillsammans med enhetschefen för Business Excellence men rapporterar även till Saabs CIO.
 Din framtida utmaning
Tillsammans med Saab IT (Saabs gemensamma IT resurser) ständigt vidareutveckla och säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet i affärsområdets IS/IT- lösningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att:

Leda och planera arbetet med IS/IT- lösningar inom affärsområdet
Säkerställa att alla aktiviteter (Demand & Supply) inom affärsområdet är koordinerade och uppföljda
Arbeta när beslutsfattare i verksamheten för att identifiera, rekommendera, utveckla och implementera IT- lösningar
Föreslå, driva och följa upp förbättringsprojekt i verksamheten
Driva och stödja Saab- gemensamma aktiviteter som utvecklar IT-förmågan
Representera affärsområdet i relevanta Saab- gemensamma IT- styrgrupper
Kommunicera och informera kring IT-frågor i verksamheten

Du använder såväl svenska som engelska i tal och skrift i arbetet. Affärsområdet har verksamhet i Karlskoga, Linköping, Gamleby, Huskvarna och Motala i Sverige men har även utlandsenheter. Arbetsplats kan vara Karlskoga eller Linköping.

Den du är idag
IS/IT- arbetet genomförs på alla verksamhetsorter inom affärsområde och det genomförs också i nära samarbete med Saab IT. Du kommer därför att ha många kontaktytor såväl inom Business Area Dynamics som inom Saab i övrigt vilket ställer höga krav på flexibilitet samt en god kommunikativ förmåga. Du har goda kunskaper och erfarenheter inom IT- området avseende planering, ledning och utveckling. Du är en initiativrik och entusiasmerande lagspelare med ett stort intresse för verksamhetssupport och förbättringsarbete. Du är målinriktad, vågar ifrågasätta och driva förbättringar med kundfokus i blick.
Du erbjuds ett stimulerande arbete med god överblick över hur företaget utvecklas och med ett mycket gott samarbete inom Dynamics och inom Saab.
Din utbildningsbakgrund bör vara civil/högskoleingenjör och en gedigen erfarenhet inom ovan beskrivna område.
Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Om Saab
Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling. Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Läs mer hos Arbetsförmedlingen »

Sök bland platsannonserna


2017 - MerJobb.com - sökbara platsannonser - clas@nic-sys.se - Hetzner version