merjobb-logo

På MerJobb kan du söka bland en hel massa platsannonser. MerJobb.com är utvecklad på en kafferast av Clas Rydergren.


« Gå tillbaka till sökresultaten

Kalkylingenjör - Stadsutveckling

Fastighetsnämnden ansvarar för Göteborgs mark- och bostadspolitik och har en central roll i stadens tillväxt och utveckling. Med markägarrollen som grund skapar vi förutsättningar för framtidens boende och näringsliv i Göteborg. Fastighetskontoret är arbetsplatsen för dig som vill vara med och påverka utvecklingen av Göteborgs framtid.

Vi är cirka 240 anställda och vårt kontor ligger i anrika lokaler nära Brunnsparken och Centralstationen. Arbetsplatsen kännetecknas av öppenhet, en god stämning och engagerade medarbetare. Arbetet på fastighetskontoret styrs politiskt och ytterst av fastighetsnämnden. Vårt uppdrag är spännande och hos våra medarbetare på fastighetskontoret finns en bred erfarenhet och en stor bredd i kunskap. Hos oss får du stort ansvar med inblick i och närhet till stadens utveckling. Anta utmaningen, tillsammans bygger vi staden!ARBETSUPPGIFTER
Vill du vara med och utveckla vårt framtida Göteborg?

Vår stad står inför en omfattande förändring de kommande åren. Ett flertal stora infrastruktur- och stadsbyggnadsprojekt samtidigt som vi ser en snabb befolkningstillväxt och utveckling av näringslivet innebär ett fortsatt stort behov av att arbeta med stadsutvecklingsfrågor i Göteborg, inte minst med fokus på det lite längre tidsperspektivet. Nu söker vi dig som vill arbeta med dessa frågor tillsammans med oss.

Enheten Planering och Utveckling växer och idag är vi 14 engagerade personer i framförallt de tidiga skedena av stadsbyggnadsprocessen. Fastighetsnämnden utövar den formella ägarrollen till stadens mark, och som markägare initierar vi planläggning och utveckling av olika områden tillsammans med andra övriga förvaltningar inom staden. Stadens mark är ett viktigt strategiskt verktyg för att driva stadsbyggandet framåt och uppnå olika politiska mål, inte minst på det bostadspolitiska området. Vi arbetar med hållbarhet i flera dimensioner – och vill skapa värde som består över lång tid och tillför värde för stadens invånare. Vi skapar förutsättningar för uppförande av bostäder, verksamhetslokaler och lokaler för olika kommunala ändamål.

Vi arbetar i Stadsutvecklingens tidiga skeden och deltar i arbetet med planprogram och andra översiktliga planeringsarbeten och då med särskilt fokus på projektens innehåll och genomförbarhet. Ofta i projektform och med deltagare från olika förvaltningar och bolag. Vi arbetar strategiska frågor och med projektutveckling, vi tar de första stegen i stadsutvecklingsprocessen genom att ta fram idéskisser för ny bebyggelse som sedan ligger till grund för ansökan om planläggning. I denna fas är det viktigt att bedöma förslagens genomförbarhet ur ett ekonomiskt perspektiv och att identifiera frågor som är kritiska att utreda vidare.

Arbetet som kalkylingenjör innebär att du, med Fastighetskontorets uppdrag i fokus, bidrar till stadens utveckling.

Du kommer att ansvara för att utveckla processer för hur kontoret ska arbeta med tidiga kostnadsbedömningar och kalkyler, utveckla och ta fram mallar för kostnadsbedömningar och kalkyler, utveckla principer för hur vi ska arbeta med osäkerhet och risk i beräkningar och uppskattningar, utveckla principer för hur vi ska räkna med olika typer av investeringar i tidiga skeden, löpande uppdatering av dokumentation men också stötta och utbilda projektledare i tidiga kostnadsbedömningar i exploateringsprocessen.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är civilingenjör eller byggnadsingenjör inom samhällsbyggnad, väg- och vatten eller motsvarande område. Du har mångårig erfarenhet av arbete med exploateringsprocessen, gärna i tidiga skeden och har kunskaper om exploateringsekonomi och genomförandefrågor samt god kunskap om marknaden och upphandling av byggentreprenader. Du har tidigare arbetat med kostnadsberäkning av någon form av infrastruktur såsom ledningar, gator, allmän plats eller liknande. Du har god förmåga att uppskatta osäkerhet och risk i kostnadsbedömningar och att god förmåga av att göra avancerade kalkyler i Excelmiljö, önskvärt att du även kan göra avancerade kalkyler med t.ex. parametrar som kalkylränta och tidpunkter för investeringar och inkomster. Du har god förmåga att kunna bedöma kostnader för infrastruktur.

Du är duktig på att analysera och utreda och har förmågan att lyfta blicken och se helheten. I ditt arbete är du lösningsorienterad och kan självständigt strukturera och utveckla ditt arbetssätt. Du är engagerad och har lätt för att samarbeta och självklart har du ett genuint intresse för effektiv samhällsbyggnad samt är en god kommunikatör. Du har även förmåga att skapa långsiktiga goda relationer.

Vi arbetar för en jämn fördelning av kvinnor och män och ser gärna en spridning i etnisk och kulturell bakgrund hos personalen. Vi är övertygade om att mångfald leder till utveckling.

Välkommen med din ansökan.ÖVRIGT
Som medarbetare på fastighetskontoret i Göteborgs stad får du en trygg anställning med många karriärvägar och möjligheter till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
På fastighetskontoret arbetar vi för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande. Tillsammans med vår idrotts- och friskvårdsförening erbjuder vi både träning och trivselaktiviteter, exempelvis hälsovecka, kräftskiva och bowlingturnering. Som anställd erbjuds du friskvårdsbidrag, cykelförmån, massage på arbetstid och träning på idrottsanläggningar till rabatterat pris.

Till rekryteringsföretag och annonsörer

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Läs mer hos Arbetsförmedlingen »

Sök bland platsannonserna


2017 - MerJobb.com - sökbara platsannonser - clas@nic-sys.se - Hetzner version