merjobb-logo

På MerJobb kan du söka bland en hel massa platsannonser. MerJobb.com är utvecklad på en kafferast av Clas Rydergren.


« Gå tillbaka till sökresultaten

Skolbibliotekarier till grundskolan

I Nyköping tror vi på utbildning som ger både goda resultat och stärker de värden som skapar ett hållbart samhälle. Vi ser förskolan, skolan och våra arenor för kultur och bildning som några av de viktigaste platserna för att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån allas olikheter.

Vi vet vilka utmaningar vi har - vi arbetar kollektivt och kollegialt och våra satsningar kan bara möjliggöras genom modiga och professionella medarbetare och chefer som är trygga förebilder för våra barn och ungdomar och som leder arbetet vidare mot våra högt ställda målsättningar. Vill du vara delaktig i vårt arbete med utbildning för ett starkare samhälle?

Svalstaskolan ligger sydväst om Nyköping i nära anslutning till skog, ängar och Kila-ån. Personal och elever har varit med och utformat den gemensamma skolmiljön.
Skolan har också ett eget bibliotek.

Långsättersskolan är en F-6 skola på Arnö som arbetar för elevens bästa skoldag- varje dag!
Det finns två till tre klasser i varje årskurs och klasserna är åldersindelade. Vi delar även lokaler med flera klasser från Nyköpings grundsärskola.

ARBETSUPPGIFTER
Skolbiblioteket ligger centralt i skolan och du som skolbibliotekarie har en självklar roll i undervisningen tillsammans med lärarna. Vi vill att biblioteket blir en lässtimulerande och språkutvecklande verksamhet. Skolbiblioteket har tre viktiga delar, språkutveckling i alla ämnen, läsengagemang och medie- och informationskompetens. Det är viktigt att du kan samarbeta med både personal och elever.
Du ska kunna bidra till utvecklingen av elevernas förmåga att hitta den information de behöver och att kunna använda den på ett kritiskt och konstruktivt sätt.

Du kommer att ingå i ett team med skolbibliotekarierna på F-6 skolorna, högstadiet, gymnasiet och en språk- läs och skrivutvecklare. Vi håller med stora steg på att utveckla skolbiblioteken i kommunen för att bygga upp ett nätverk med skolbibliotekarier som ger kvalité till verksamheten. Du kommer att bli en viktig person för att stimulera F-6-skolorna till detta samarbete.

KVALIFIKATIONER
Vi vill att du har en grundutbildning till bibliotekarie eller ev lärare. Du ska vara beredd på att bygga upp en verksamhet tillsammans med andra. Din samarbetsförmåga, ditt engagemang, mod och vilja är viktigt.

ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare. Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice. Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringsystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker. Om du önskar systemstöd vänligen ring supporttelefon 0771-704 704.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Inom vår verksamhet gäller lagen om registerkontroll (SF 2000:873). Ytterligare information ges i samband med eventuellt anställningserbjudande.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.

Läs mer hos Arbetsförmedlingen »

Sök bland platsannonserna


2017 - MerJobb.com - sökbara platsannonser - clas@nic-sys.se - Hetzner version