merjobb-logo

På MerJobb kan du söka bland en hel massa platsannonser. MerJobb.com är utvecklad på en kafferast av Clas Rydergren.


« Gå tillbaka till sökresultaten

Kommunchef

Falkenberg är en tillväxtkommun på attraktiva västkusten, en plats som befinner sig i ständig utveckling. Här är det enkelt att skapa ett gott liv. Fler och fler väljer att flytta hit. Det finns också goda möjligheter att pendla till Falkenberg. I Falkenbergs kommun jobbar vi efter den övergripande visionen "Vi växer för en hållbar framtid"

ARBETSUPPGIFTER
Falkenbergs kommun arbetar efter visionen ”Vi växer för en hållbar framtid” med målet att vara 50 000 invånare 2030 och vi söker en kommunchef som kan fortsätta leda organisationen mot denna vision och de fyra strategiska målområden kommunstyrelsen beslutat om;

• Falkenberg ska bli mer inkluderande
• Fler bostäder och attraktiva boendemiljöer i hela kommunen med god kommunal service i livets alla skeden
• Ett breddat och dynamiskt näringsliv i hela kommunen
• Den ekologiska hållbarheten ska öka.

Kommunen har tagit fram en ny styrmodell och ett grundligt värderingsarbete har genomförts där ledstjärnorna Gott bemötande, Tillsammans och Nyfikenhet nu implementeras i organisationen.

Som kommunchef har du ett övergripande ansvar för kommunens utvecklingsarbete med inriktning på samverkan och samordning av kommunens samtliga resurser, både inom kommunens förvaltningar och bolag, där ett tydligt uppdrag är att få till stånd en ökad samsyn och samarbete. Du verkar för ett nationellt, regionalt och kommunalt samarbete där du har ett stort engagemang i omvärldsbevakning. Kommunchefen är direkt underställd kommunstyrelsen.

KVALIFIKATIONER
För att framgångsrikt leda tjänstemannaorganisationen i Falkenbergs kommun ser vi att du har mycket god erfarenhet av att leda en omfattande och komplex organisation i processinriktad förändring och utveckling. Du har goda kunskaper om den kommunala verksamhetens regelsystem, organisationsstruktur och förutsättningar. Du har adekvat högskoleutbildning och god kunskap om ekonomi. Vidare har du erfarenhet av arbete i samhällspolitiska eller näringslivspolitiska frågor och vi ser därför att du är van att hantera och företräda din organisation i offentliga uppdrag.

Som ledare lyfter du dina medarbetare med hjälp av engagemang, ett coachande förhållningssätt och genom at vara en kulturbärare. Du skapar delaktighet och har god samarbetsförmåga. Genom god analytisk förmåga och att vara strukturerad har du förmåga att genomföra och slutföra uppdrag där du leder genom din ledningsgrupp för att nå resultat i hela organisationen.

ÖVRIGT
För mer information om tjänsten kontakta Source Executive, konsulter Lisa Mastalir 0727-232724, lisa.mastalir@source-executive.se eller Sofia Rasmusson 0705-080328, sofia.rasmusson@source-executive.se. Din intresseanmälan vill vi ha så snart som möjligt, dock senast den 10 januari.


Falkenbergs kommun är en välkomnande arbetsgivare med högt NMI som erbjuder en trevlig arbetsmiljö samt en utvecklingsorienterad organisation som präglas av framåtanda och energi.

Läs mer hos Arbetsförmedlingen »

Sök bland platsannonserna


2017 - MerJobb.com - sökbara platsannonser - clas@nic-sys.se - Hetzner version