merjobb-logo

På MerJobb kan du söka bland en hel massa platsannonser. MerJobb.com är utvecklad på en kafferast av Clas Rydergren.


« Gå tillbaka till sökresultaten

Regional utvecklingsdirektör

Landstinget Västernorrland arbetar för liv, hälsa och hållbar utveckling och är en av länets största arbetsgivare. Våra tre kärnverksamheter är hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling. Vi söker en förvaltningschef för att leda och utveckla vår regionala utvecklingsverksamhet.


Regional utveckling är en förvaltning inom landstinget som har en bred verksamhet som omfattar tillväxt, kultur, konst och bibliotek, kollektivtrafik och infrastruktur, miljö och hållbarhet, folkbildning, samt internationellt samarbete.

Den 1 januari 2017 övertog landstinget det statliga regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen innefattande regional tillväxtplanering, fördelning av projekt- och företagsstöd samt regional infrastrukturplanering. Prioriterat framåt är att etablera landstingets nya roll som region och ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för Västernorrland.

Sedan 2012 ingår landstinget i kultursamverkansmodellen, vilket innebär att landstinget ansvarar för att fördela statsbidrag till regional kulturverksamhet utifrån den regionala kulturplanen. Under 2018 ska det utarbetas en ny kulturplan för Västernorrland.


.

Förvaltningens kansli finns i Härnösand. Kärnprocesser i kansliets verksamhet är regional planering, ägarstyrning och bidragsgivning.

Förvaltningen har också egen verksamhet på flera andra platser, bland annat Hola folkhögskola i Kramfors, Ålsta folkhögskola i Sundsvall och Ånge samt Örnsköldsviks folkhögskola. I förvaltningen ingår även Mid Sweden European Office som är Västernorrland och Region Jämtland-Härjedalens regionala EU-representation i Bryssel.

Flera av de verksamheter förvaltningen ansvarar för drivs i annan associationsform gemensamt ägda eller gemensamt finansierade med kommuner, andra landsting och regioner och staten, däribland Scenkonst Västernorrland AB, Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland, Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland, Norrtåg AB, Ostkustbanan AB och Almi Företagspartner Mitt AB.

Den politiska styrningen av den regionala utvecklingsverksamheten faller under regionstyrelsen och dess regionala utvecklingsutskott.

Inom förvaltningen arbetar cirka 150 medarbetare. I de samägda verksamheterna finns ytterligare cirka 250 anställda.

Förvaltningen Regional utveckling är en arbetsplats som verkar för mångfald och jämställdhet, liksom för miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
- Personal-, verksamhets- och ekonomiansvar för förvaltningens verksamhet.
- Leda förvaltningens ledningsgrupp.
- Utveckla verksamhetens processer och arbetsformer.
- Förbereda och föredra ärenden för politiska beslut, och verkställa fattade beslut.
- På tjänstemannanivå företräda landstinget i regionala utvecklingsfrågor regionalt, nationellt och internationellt, och bistå landstingets politiker med tjänstemannastöd.
- Företräda arbetsgivaren i samverkan med fackliga organisationer, bland annat inom ramen för det lokala personal- och arbetsmiljörådet.

Regionala utvecklingsdirektören är underställd regiondirektören och ingår i regionledningsgruppen för Landstinget Västernorrland.


Vi söker dig som har för arbetsuppgifterna relevant högskoleutbildning och flerårig erfarenhet av arbete som chef. Du ska kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift, då det ingår i arbetet att ta fram beslutsunderlag och föredra ärenden inför politiska beslut och ställningstaganden i olika regionala samverkansorgan.

Meriterande är om du har erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation, kännedom om de regionala utvecklingsförutsättningarna i Västernorrland och ett relevant kontaktnät på regional och nationell nivå. Vi ser gärna också att du har erfarenhet av ägarstyrning av kommunalägda bolag, stiftelser och kommunalförbund.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker en lyssnande och tydlig chef. Det är också viktigt att du är strukturerad och utvecklingsorienterad, har god samarbetsförmåga, samt klarar av att arbeta under tidvis högt tempo i en politiskt styrd organisation.

Anställningsvillkor:
- Tillsvidareanställning med tidsbegränsat chefsförordnande
- Tillträde snarast möjligt
- Placeringsort Härnösand. Det är ett starkt önskemål att du är bosatt i länet eller att du på sikt planerar flytta hit.

Välkommen med din ansökan senast 2017-12-05.

Läs mer hos Arbetsförmedlingen »

Sök bland platsannonserna


2017 - MerJobb.com - sökbara platsannonser - clas@nic-sys.se - Hetzner version