merjobb-logo

På MerJobb kan du söka bland en hel massa platsannonser. MerJobb.com är utvecklad på en kafferast av Clas Rydergren.


« Gå tillbaka till sökresultaten

Biträdande rektor, Domnarvets skola – utvecklingsdriven lagspelare sökes!

Domnarvets skola är en F-9-skola där vi arbetar framtidsinriktat med fokus på samarbete i arbetslag och ämneslag samt en pedagogisk mångfald med elevens eget lärande i centrum.
Vi på Domnarvets skola siktar högt och arbetar målmedvetet för hög kvalitet, stor arbetsglädje och ett tydligt elevperspektiv. Med gemensamma kunskaper och erfarenheter skapar vi sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande. ??
Vi har en del signum på vår skola som vi är stolta över och gärna berättar om. Ett kännetecken är att vi arbetar aktivt med att skapa studiero. Det arbetet innebär att vi genom få och tydliga regler för lärare och elever skapar en trygghet och förutsättning för lärande i en lugn miljö. Ett annat kännetecken är att våra elever har en timplanefri del i sina scheman där de själva, i samråd med mentor, planerar för sitt arbete.
Vår skola är en F-9 enhet vilket ger våra elever goda förutsättningar till en bra lärmiljö genom kontinuitet.


ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande rektor är du den som leder arbetet inom vår F-3 verksamhet, inklusive fritids. För dessa verksamheter har du personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar och därtill är du, tillsammans med resterande ledningsgrupp, ansvarig för utvecklingsfrågor inom hela F-9-området på skolan. Förutom det nära samarbetet med skolans båda rektorer är elever, medarbetare, föräldrar och förskolechef viktiga samarbetspartners för dig.
Vi har en del påbörjat arbete som vi redan nu vet att du kommer att vara involverad i:
• Vi bedriver ett arbete med att vidareutveckla arbetslagen i att arbeta utifrån frågan ”Hur tar vi bäst hand om eleverna i årskursen?” snarare än ”Hur tar jag bäst hand om eleverna i min klass?”.
• Vi arbetar med läslyftet sedan tre år tillbaka och under läsåret 18/19 kommer vi att gå in i PRIO-arbetet, vilket då kommer att bli vårt huvudfokus i det gemensamma utvecklingsarbetet det läsåret.
• Liksom övriga skolor i Borlänge kommun är vi måna om att barn och elever ska känna att bytet från ett stadium till ett annat är en självklarhet. I skapandet av den ”röda tråden” har du som biträdande rektor en viktig roll.
• Vi jobbar utifrån MCU, medarbetardriven chefstödd utveckling, vilket ger våra medarbetare stort mandat i utvecklingsarbetet. Det måste du tro på och vara bekväm med.KVALIFIKATIONER
Du är genuint intresserad av skolutveckling och har erfarenhet från skolans värld, företrädesvis av pedagogik/ledning inom F-3 verksamhet. En stor del av det arbete du har framför dig involverar våra medarbetare och därför måste du vara duktig på medarbetar- och arbetslagsutveckling.
Ditt ledarskap är tydligt, modigt, långsiktigt, coachande och kommunikativt.
Därtill delar du den värdegrund vi alla i Borlänge kommun arbetar utifrån:
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhet
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi hoppas att du är den utvecklingsdrivne lagspelare vi söker och ser fram emot att få välkomna dig till den goda och hjärtliga stämning våra medarbetare vittnar om är utmärkande för vår skola.
Välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Urval för intervju sker fortlöpande under annonseringstiden.

För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Läs mer hos Arbetsförmedlingen »

Sök bland platsannonserna


2017 - MerJobb.com - sökbara platsannonser - clas@nic-sys.se - Hetzner version