merjobb-logo

På MerJobb kan du söka bland en hel massa platsannonser. MerJobb.com är utvecklad på en kafferast av Clas Rydergren.


« Gå tillbaka till sökresultaten

13. säkerhetsbataljon rekryterar en officer som vill utvecklas inom Humint

13. SÄKERHETSBATALJON är ett insatsförband som arbetar mot säkerhetshotande verksamhet nationellt och internationellt. Förbandet utbildas och övas i fredsbevarande och fredsframtvingande verksamhet och ska vara berett att lösa internationella uppdrag i omfattning som beslutas av riksdag och regering. Förbandet löser med hög beredskap uppgifter kopplat mot de generiska säkerhetshoten mot Försvarsmakten: främmande underrättelseverksamhet, kriminalitet, sabotage, subversion och terrorism. I dag tjänstgör personal tillhörande bataljonen på ett flertal platser inom och utom riket.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Under ditt första år kommer du att tjänstgöra vid Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum. Där kommer du att erhålla utbildning inom HUMINT för att därefter arbeta med övriga lärare i centrats kursverksamhet i inhämtningsdisciplinen.

Efter detta år kommer du att tillträda din nya tjänst som 13. säkerhetsbataljonens samordnare inom HUMINT. Du samordnar, utbildar, och utvecklar all personbaserad inhämtning på bataljonen samt ansvarar för kontakten med högre chef inom området. Därtill ansvarar du för att utveckla bataljonens samarbeten inom inhämtningsdisciplinen med övriga enheter i Försvarsmakten samt med andra myndigheters motsvarigheter.

Som officer vid bataljonsstabens underrättelse- och säkerhetssektion (S2) är du delaktig i stora delar utav bataljonens verksamhet. Du arbetar ofta tillsammans med andra i ett team, men även på egen hand. Därför krävs att du självständigt klarar av att genomföra egna projekt. Du har ett strukturerat arbetssätt och förmågan att växla tempo när så krävs. I befattningen ingår att delta i sektionens övriga arbete. Du har kontakt med många olika personer och funktioner internt. Arbetet erbjuder goda möjligheter till egen påverkan på arbetsuppgifter och personlig utveckling.

Krav för befattningen
• Officersutbildning (OR/OF)

Meriterande
• Utbildning i underrättelse- och säkerhetstjänst
• Erfarenhet av databas-, GIS-, kalkyl-, ordbehandlingsprogram
• Erfarenhet från tjänstgöring i stab i Försvarsmakten eller annan myndighet
• Erfarenhet av en utbildande roll eller annat pedagogiskt arbete
• God förmåga i hanterande av IT-system
• Körkort B.

I urvalet kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Upplysningar om tjänsten
Den aktuella tjänsten är placerad i nivå OR 7. Tjänsten under det första året är i nivå OR 8 med därtill tidsbegränsad lön. Pendlingsersättning erbjuds även under det första året. Det går bra att söka befattningen som OF. Arbetsort är Kungsängen. Vid frågor gällande befattningen är du välkommen att kontakta kn John Persson på 08-584 544 59. Fackliga representanter är OFR/O Johan Hamlin, Försvarsförbundet Madeleine Daleo, SACO Tomas Andersson och SEKO Tomas Klasson. Dessa nås via växel 08-584 540 00.

Din skriftliga ansökan ska innehålla ansökningsbrev och CV.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 14 december 2017!

 

 

 

 


Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Läs mer hos Arbetsförmedlingen »

Sök bland platsannonserna


2017 - MerJobb.com - sökbara platsannonser - clas@nic-sys.se - Hetzner version