merjobb-logo

På MerJobb kan du söka bland en hel massa platsannonser. MerJobb.com är utvecklad på en kafferast av Clas Rydergren.


« Gå tillbaka till sökresultaten

Doktorand i datavetenskap/maskininlärning

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.Arbetsuppgifter

Forskningsområdet data science handlar om metoder och teknologi för att samla in, organisera och analysera data med målet att generera ny kunskap.

Tekniker från området maskininlärning används ofta för denna analys, och kan, beroende på syftet, resultera i prediktiva modeller som är tolkningsbara, som beslutsträd och regler, eller som är mycket komplexa, som random forests, där de senare ofta har en högre prediktiv prestanda, men till skillnad från de förra medför att prediktionerna inte enkelt kan förklaras. Doktoranden kommer att bidra till forskningsområdet genom att utveckla, analysera, implementera och utvärdera algoritmer som syftar till att minska gapet mellan tolkningsbara modeller med svagare prediktiv prestanda och komplexa, ogenomträngliga modeller med högre prediktiv prestanda. Doktoranden kommer att samarbeta med forskare och doktorander inom olika pågående data science projekt, där teknologin tillämpas, t.ex. för prediktivt underhåll.

Tjänsten avser studier på heltid under fyra år, men kan vid max 20 % institutionstjänstgöring, som vanligtvis utgörs av undervisning, förlängas ytterligare ett år. Forskarstuderande ska vara inskriven vid KTH och ansökan initieras vid erbjudande om anställning. Startdatum är preliminärt den 1 september 2018.

Kvalifikationer

Sökanden ska ha en masterexamen eller annan examen som uppfyller kraven för doktorandutbildning vid KTH. Den ideala kandidaten har en examen i datavetenskap, informationsteknik, eller en teknikutbildning med en relevant specialisering, som data science eller maskininlärning. Den sökande måste ha:

 

- Goda akademiska meriter, god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska, samt god samarbetsförmåga

- Intresse av ett flertal av följande områden: utveckling, analys, implementation, tillämpning och utvärdering av algoritmer och system inom data science/maskininlärning, publicering och presentation av vetenskapliga resultat

- Bakgrund inom ett flertal av följande områden: programmering, maskininlärning, data science, statistik, vetenskaplig metod och vetenskapligt skrivande.Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida. 

Ansökan

Ansökan ska skickas på engelska och måste innehålla följande dokument:

- Följebrev: en sammanfattning av ansökan på en sida.
- CV: ett dokument på upp till fyra (4) sidor innehållande alla dina relevanta akademiska, professionella och andra prestationer, din erfarenhet och kunskap
- Betyg och examina: officiella dokument från dina tidigare utbildningar på universitetsnivå, med auktoriserade översättningar på engelska (om de inte utställdes på engelska av den utfärdande institutionen).
- Rekommendationsbrev: Vänligen skicka minst två (2) rekommendationsbrev tillsammans med din ansökan. Vänligen inkludera även detaljerad kontaktinformation för minst två (2) referenspersoner (inklusive de två som lämnar referensbrev).
- Ansökningsbrev: Vänligen ange varför du vill fullfölja en doktorsexamen, vilka är dina akademiska intressen, hur de förhåller sig till dina tidigare studier och framtida mål. Maximalt två (2) sidor långt.
- Relevanta publikationer eller tekniska rapporter: Ange upp till två (2) dokument, inte längre än tio (10) sidor varje. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.[LJ1]

Vid ändring, tänk på att matcha med den engelska textenDu ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Läs mer hos Arbetsförmedlingen »

Sök bland platsannonserna


2018 - MerJobb.com - sökbara platsannonser - clas@nic-sys.se - Hetzner version