merjobb-logo

På MerJobb kan du söka bland en hel massa platsannonser. MerJobb.com är utvecklad på en kafferast av Clas Rydergren.


« Gå tillbaka till sökresultaten

Textilansvarig

Svenska kyrkan i Lund
söker
Textilansvarig med konservatorkompetens, placering i Lunds Domkyrkoförsamling

Tjänsten är en projekttjänst under 2 år med tjänstgöring 75 %.

Lunds domkyrka söker en medarbetare med kompetens rörande textilvård och textilkonservering. Vi står inför en större renovering av textilierna och har även initierat ett arbete för att upprätta en textilateljé i katedralens närhet. Den aktuella tjänsten behövs för att förbereda för konservering och för att göra underhållsarbeten, samt för att utföra en del av den renovering som identifierades i samband med att en vård- och underhållsplan för textilierna upprättades år 2014. Tjänsteinnehavarens placering är i domkyrkoförsamlingen med arbetsplats i Domkyrkan där ett arbetsrum för enklare textilvård finns inrett.

25 % av tjänstgöringen rör översyn när det gäller förvaring av textilier för pastoratets samtliga kyrkor.

Framtida tillsvidareanställning kan eventuellt bli aktuell.

Domkyrkoförsamlingen är en av Lunds pastorats sju församlingar. Arbetslaget runt Domkyrkan består av cirka 25 medarbetare. Domkyrkan präglas av ett rikt gudstjänstliv. Vi samarbetar med många samhällsaktörer. Konst och kultur ingår i profilen. På det pedagogiska området har vi utvecklat skolprogram för alla nivåer. Som stiftskyrka är Domkyrkan också platsen för möten på stifts- och nationell nivå. Stiftets pilgrimsarbete är knutet till Domkyrkan. Med katedralen som centrum vill vi skapa sammanhang för gudstjänst, lärande och gästfria möten och göra kyrkans närvaro synlig i staden.

Arbetsuppgifter
- Underhåll av vita textilier som röcklin, albor, dukar, servetter.
- Lagningsarbete av antependier, kalkkläden, bursor, mässhakar.
- Konserveringsarbete.
- Märkning av alla textilier enligt den uppdaterade inventarieförteckning som upprättas i samverkan med Historiska museet.
- Sakkunnig när det gäller i ordningsställande av den stora textilateljén.
- Ansvarig för planering, transport etc. i samband med renoveringen och konserveringsarbetet och ibruktagandet av den nya textilförvaringen.

Kvalifikationer
- Är utbildad textilkonservator.
- Har kännedom om kyrkans textilier och liturgiskt liv.
- Har erfarenhet av att arbeta pedagogiskt.
- Är van att självständigt planera och genomföra sitt arbete.
- Har erfarenhet av att arbeta med projekt.
- Är medlem i Svenska kyrkan och delar kyrkans värderingar.

Läs mer om oss på:
www.svenskakyrkan.se/lund/
www.lundsdomkyrka.se

Kontaktuppgifter till fackliga ombud lämnas av Maria Norén Faro

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi undanber oss vänligen all kontakt från rekryterings- och annonseringsföretag

Läs mer hos Arbetsförmedlingen »

Sök bland platsannonserna


2017 - MerJobb.com - sökbara platsannonser - clas@nic-sys.se - Hetzner version