merjobb-logo

På MerJobb kan du söka bland en hel massa platsannonser. MerJobb.com är utvecklad på en kafferast av Clas Rydergren.


« Gå tillbaka till sökresultaten

Vattensamordnare till stärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning


Du kommer arbeta i bred samverkan med lantbrukare, kommuner, LRF, Länsstyrelsen i Örebro län och nationella myndigheter för att genomföra lokala åtgärder för minskning av övergödning i en del av vårt avrinningsområde. Arbetet innebär att ge stöd och rådgivning till lantbrukare som vill genomföra åtgärder. Arbetet inkluderar även att ta fram projektansökningar, delta i arbetsgrupper mm. Du kommer att ha en viktig roll i utveckling av projektet.

Då det är en nationell satsning från Havs och vattenmyndigheten mot övergödning så blir du en av 20 personer som kommer arbeta med dessa frågor. Gemensamt kommer du vara med och bygga upp ett nätverk för lokala åtgärdssamordnare.


Vill du vara med i satsningen för att minska övergödningen i våra vattendrag och sjöar i Eskilstunaåns avrinningsområde?

Vi söker dig med kunskaper om vatten- och lantbruksfrågor till vårt kontor i Örebro. Vi erbjuder en bra arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid.

En stor del av arbetet handlar om kontakter med lantbrukare, kommuner, LRF, Länsstyrelsen i Örebro län och nationella myndigheter, varför vi söker dig som tycker om att kommunicera med människor och är van med att ta initiativ för att utveckla projekt. Du har relevant akademisk utbildning inom miljöområdet och är, tex, agronom, miljövetare, biolog, lantmästare, eller limnolog.

Du har kunskaper om lantbrukets påverkan på vattenmiljön och insikt i förutsättningarna för lantbruket att kunna bedriva sin verksamhet.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper, där framför allt förmåga till samarbete, flexibilitet och att skapa förtroendefulla kontakter är viktigt. Du ska ha god kommunikativ förmåga och vana att uttrycka dig i både tal och skrift. Det är även av stor vikt att du kan strukturera och följa upp ditt arbete på ett effektivt sätt.

Du bör ha minst 2 års arbetslivserfarenhet med t.ex. lantbruksrådgivning (gärna även inom Greppa Näringen), landsbygdsutveckling, åtgärdsarbete för att förbättra vattenmiljön, eller motsvarande erfarenhet.

Hjälmarens vattenvårdsförbund är arbetsgivaren. Tjänsten finansieras genom ett anslag inom ramen för Havs och Vattenmyndighetens satsning på stärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning. Din arbetsplats blir Hjälmarens vattenvårdsförbunds kansli i Örebro.

Hjälmarens Vattenvårdsförbund är en ideell förening för kommuner, näringsliv, föreningar och övriga intressenter inom Eskilstunaåns avrinningsområde. Vårt syfte är att verka för god vattenvård inom området genom recipientprovtagningar samt olika projekt kopplat till vår vattenrådsverksamhet. Bland annat är vi med i Sveriges största vattenprojekt, LIFE IP Rich Waters. Du kommer bli 1 av 2 anställda på förbundet i Örebro.

Läs mer hos Arbetsförmedlingen »

Sök bland platsannonserna


2018 - MerJobb.com - sökbara platsannonser - clas@nic-sys.se