merjobb-logo

På MerJobb kan du söka bland en hel massa platsannonser. MerJobb.com är utvecklad på en kafferast av Clas Rydergren.


« Gå tillbaka till sökresultaten

Affärsutvecklingsstrateg

Vi söker en affärsutvecklingsstrateg som ska ansvara för de kompetensutvecklingsprogram inom konceptet Arctic Spirit in Swedish Lapland (ASSL) som SLVB genomför som stöd till kompetensutveckling för destinationens SMF inom besöksnäringen. I rollen ansvarar du för allt från framtagande av ASSL-koncept till koordinering av genomförandet. Du ansvarar också för att driva det regionala nätverket för affärsutveckling, där alla lokala destinationer deltar, och tillsammans med dem initiera, föreslår, ta fram, genomföra och följa upp ASSL-program.

Du kommer att:


• Leda regionala nätverket för affärsutveckling
• Tillsammans med regionala nätverket för affärsutveckling ta fram förslag på nya eller befintliga ASSL-program med utgångspunkt i företagens behov
• Skapa nya samt vidareutveckla ASSL-program gällande innehåll i kursplaner
• Ta fram coachande verktyg som kan användas av affärsutvecklare på lokala destinationer samt lära ut dessa
• Upphandla och kvalitetssäkra leverantörer inom ASSL-programmen
• Hitta formen för att digitalisering av ASSL-kurser där så är lämpligt
• Ansvara för att koordinera genomförandet av ASSL-kurser
• Ansvara för att följa upp och utvärdera enskilda kurser samt helt program.
• Löpande rapporter kring resultat av ASSL-programmen


För att lyckas i rollen tror vi att du har en bakgrund inom pedagogik med erfarenhet av att skapa kursplaner och att lära ut/coacha. Att du har erfarenhet av att arbeta med och strategiskt förstå företags behov av affärsutvecklingsinsatser och matcha dem med coachande insatser. Vi ser att du är van att arbeta som projektledare och kunna hantera flera insatser samtidigt. Då digitaliseringen är en övergripande strategi inom framtida arbete ser vi gärna att du också har en digital kompetens och bakgrund. Det är meriterande om du har kunskap om, och erfarenhet av att arbeta mot målgruppen ”Den Globala resenären” och ”Det globala företaget” samt har erfarenhet av att arbeta med lokala destinationer.

Du kommer att budgetansvar inom ditt uppdrag

Du kommer ansvara för det strategiska insatsområdet Affärsutveckling och kommer ingå i Swedish Laplands ledningsgrupp.Regionens besöksnäring står inför fantastiska utvecklingsmöjligheter. Destinationen Swedish Lapland, har med sin subarktiska natur och kultur, en världsunik position, att synliggöra och nyttja för utveckling av befintliga och nya företag och nya jobb. Denna resa gör vi tillsammans med exportsatsande SMF (små och medelstora företag), lokala destinationsorganisationer, kommuner och regionala finansiärer där den regionala organisationen Swedish Lapland Visitors Board (SLVB) står för processledning, koordinering och samordning för olika regionala utvecklingsprojekt.
Delar av vår verksamhet är finansierad via Region Norrbotten samt Region Västerbotten och delar via projektmedel såsom EUs strukturfonder och Interreg.

Läs mer hos Arbetsförmedlingen »

Sök bland platsannonserna


2017 - MerJobb.com - sökbara platsannonser - clas@nic-sys.se - Hetzner version