merjobb-logo

På MerJobb kan du söka bland en hel massa platsannonser. MerJobb.com är utvecklad på en kafferast av Clas Rydergren.


« Gå tillbaka till sökresultaten

Vision Omsorg söker Verksamhetschef/Föreståndare

Vision Omsorg söker en kombinerad chefstjänst som innebär 50% Verksamhetschef på Vändpunkten i Norrköping och 50% Föreståndarskap på Villa Andrum i Söderköping. Tjänsten innebär fullt budgetansvar. Vändpunkten vänder sig till personer som till följd av t.ex. psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, problemskapande beteende (ex. kriminalitet) och/eller missbruk har nedsatt förmåga till socialt samspel och de krav som ställs på att t.ex. hantera ett eget boende. Villa andrum vänder sig till samsjukliga män, 22-65år. Vändpunkten drivs som öppenvård och Villa Andrum som HVB.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders inledande provanställning.
Tjänstgöringsgrad är 100 %.Vi söker dig

Du är socionom eller har motsvarande akademisk godkänd utbildning. Vi söker dig med kunskap och erfarenhet av ledarskap. Erfarenhet av målgruppen är önskvärt.
Som person behöver du ha en god kommunikativ förmåga, veta hur man leder andra i arbete samt vara lösningsfokuserad. Du behöver vara en utåtriktad person som sätter laget före jaget och som har lätt för att skapa relationer och struktur med ordning och reda, under självgående former. Att du är lyhörd och kan anpassa ditt arbetssätt och dina beslut efter behov är viktigt.
Du delar vår värdegrund och tillämpar den ledarstil vi söker. Att du tidigare haft budgetansvar och/eller har kunskaper kring detta är självklart. Längre erfarenhet av, och/eller kompletterande utbildning i, ledarskap är meriterande.
Vi söker dig med minst tre års erfarenhet av branschen samt minst ett års erfarenhet i ledande position.

Vår värdegrund
Att du delar Vision Omsorgs inställning om att skapa bättre liv, genom att alla får sin chans alltid, är viktigt. För oss betyder det att alla människor har samma värde. Vi har bara olika positioner, en del är medarbetare och en del är klienter hos oss, men alla människor respekteras och värdesätts på samma nivå. Vi tror på att alla människor är utvecklingsbara. För oss är det viktigt att du delar den uppfattningen. Vill du vara med och skapa bättre liv tillsammans med oss?

Din ledarstil
Vi eftersträvar ett värdebaserat och kommunikativt ledarskap där du är dialogisk, tydlig och har ett lärande perspektiv. Du behöver ha vana av att bedriva ett förutsägbart, prestigelöst och strategiskt ledarskap där du förmår våra medarbetare att ta ett stort eget ansvar, som individ och i grupp, med klientens utveckling i fokus.


Öppenvården Vändpunkten har sitt säte i Norrköping. Verksamheten omfattar i dagsläget fyra team och en teamledare som totalt innebär en personalgrupp om 15-20st. Du ansvarar för samtliga personalfrågor, rådgivning i klientprocesser, löner, verksamhetsbudget samt att svara upp mot samtliga krav enligt IVO.

HVB Villa Andrum har sitt säte i Söderköping. Verksamheten är under uppstart. Vid full drift innebär personalansvaren ca 10-12 medarbetare. Du kommer att ansvara för samtliga personalfrågor, rådgivning i klientprocesser, löner, verksamhetsbudget samt att svara upp mot samtliga krav enligt IVO.

Läs mer hos Arbetsförmedlingen »

Sök bland platsannonserna


2017 - MerJobb.com - sökbara platsannonser - clas@nic-sys.se - Hetzner version