merjobb-logo

På MerJobb kan du söka bland en hel massa platsannonser. MerJobb.com är utvecklad på en kafferast av Clas Rydergren.


« Gå tillbaka till sökresultaten

Administratör till Avdelningen för internationella organisationer och temat

Administratör till Avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stöd
Ref 138/17

INTEM söker en avdelningsadministratör som gillar att vara spindeln i nätet och som trivs med ett stödjande och samordnande arbete i ett tidvis högt tempo med många kontakter. Avdelningsadministratören bidrar också till avdelningens kommunikations- och informationsarbete.
INTEM består av drygt 100 medarbetare fördelade på fem enheter. Avdelningens stab består, utöver avdelningsadministratören, av avdelningschef, biträdande avdelningschef, avdelningscontroller samt en stabshandläggare.
Avdelningens uppdrag innefattar sammanfattningsvis att:
. Genomföra Sidas biståndsverksamhet och ansvara för effektiv planering, genomförande och uppföljning av insatser inom ramen för regeringens strategier.
. Ansvara för omvärlds- och resultatanalys samt tematiskt stöd och därigenom bidra till myndighetens ämnesmässiga kunskapsutveckling och Sidas expertstöd.
. Samordna och rapportera Sidas uppdrag rörande multilaterala organisationer och EU.
. Utveckla Sidas analys kring inkluderande och hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning, bidra till intern kunskapsuppbyggnad i utvecklingsekonomiska frågor och ge analytiskt stöd i myndighetens olika processer.
. Leda och samordna de tematiska nätverken samt analytikernätverket i syfte att identifiera, skapa och sprida kunskap så att nya insikter och erfarenheter bidrar till lärande för att höja personalens kompetens, uppnå effektivitet och stärka kvalitet i verksamheten
Information om Sidas verksamhetsidé hittar du här.

Arbetsuppgifter
. Administrativt stöd till avdelningschef och biträdande avdelningschef
. Kontaktperson gentemot generaldirektörens stab, administrera olika möten och konferenser samt samordna underlag
. Skriva protokoll och ansvara för utskick av avdelningsgemensamma underlag
. Praktisk introduktion av nyanställda och hjälp vid avslut av anställning
. Löpande arbete med IT i form av problemlösning, testa olika IT-lösningar samt vara avdelningens kontaktperson gentemot IT
. Kontera fakturor och bidra till ekonomisk uppföljning
. Ingå i avdelningens kommunikationsgrupp och bidra till avdelningens interna kommunikation
Kvalifikationskrav

Förutom nedanstående kvalifikationskrav hänvisas till Sidas personalpolicy på www.sida.se.

Utbildning
. Gymnasiekompetens

Språk
. Mycket goda kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska
Kompetens och arbetslivserfarenhet
. Erfarenhet av administrativt arbete på en svensk myndighet
. Erfarenhet av att skriva protokoll
. Förmåga att planera och organisera arbetet på ett effektivt sätt, inklusive att sätta upp och hålla tidsramar
. Förmåga att hantera många olika arbetsuppgifter och prioritera självständigt mellan dem
. Förmåga att vara noggrann och kunna hålla en hög kvalitet på arbetet
. Mycket god IT-vana och förmåga att arbeta med Office-paketet samt olika administrativa system
. Vilja och förmåga att hjälpa andra och vara serviceinriktad
. Erfarenhet av kommunikationsarbete samt förmåga att förmedla information muntligt och skriftlig på ett tydligt sätt
Meriter

. Erfarenhet av Sida och Sidas system

Anställningsvillkor

Befattningen avser en vikariatsanställning tills vidare, dock längst t o m 2019-15-15, med möjlighet till förlängning. Lön efter överenskommelse. Tillträde 2018-02-21.

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 138/17.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Anna Skoglund, tfn 08*-698 40 90 eller Emma Jaenson tfn, 08-698 40 49.

För övriga upplysningar om förmåner och anställningsvillkor, se under Lediga jobb/Förmåner och villkor på www.sida.se.

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Åsa Fredriksson, tfn 08-698 57 90) och ST inom Sida (kontaktperson: Karin Afli, tfn 08-698 40 28).

Gör din ansökan under Lediga jobb på Sidas hemsida, www.sida.se.

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 24 december 2017.


Sida välkomnar alla sökande.

Läs mer hos Arbetsförmedlingen »

Sök bland platsannonserna


2017 - MerJobb.com - sökbara platsannonser - clas@nic-sys.se - Hetzner version