merjobb-logo

På MerJobb kan du söka bland en hel massa platsannonser. MerJobb.com är utvecklad på en kafferast av Clas Rydergren.


« Gå tillbaka till sökresultaten

Programadministratör till Enheten för demokrati och mänskliga rättigheter

Programadministratör till Enheten för demokrati och mänskliga rättigheter

Ref 163/17Svenskt bistånd medverkar till att minska fattigdomen i världen. Sida är en statlig myndighet med verksamhetsidén att stimulera utveckling och rädda liv. Vi strävar efter att leda förändringen som utrotar fattigdom och vi gör det genom att vara öppna, målmedvetna och modiga i vårt agerande.

Sida är en unik myndighet av världsklass och arbetet utgör en del i genomförandet av Sveriges utrikespolitik. Arbetet genomförs i en internationell miljö och det finns möjligheter att påverka och bidra till fattigdomsbekämpningen i världen. Sida är också en mötesplats för aktörer inom internationellt utvecklingssamarbete och bidrar till social, ekonomisk och miljömässigt hållbar global utveckling.

Som medarbetare har du många tillfällen till lärande och kan påverka din egen utveckling. Genom vår breda verksamhet ges möjlighet till olika karriärer för både medarbetare och chefer - även internationellt. Vi erbjuder våra medarbetare ett variationsrikt och självständigt arbete där du får samarbeta med kollegor och partners inom såväl din egna som andra professioner.

Avdelningen för Internationella organisationer och tematiskt stöd (INTEM ) har i uppdrag att genomföra tematiska/globala strategier; bidra till myndighetens ämnesmässiga kunskapsutveckling genom fortlöpande omvärlds- och resultatanalys; samt bidra till Sidas expertstöd till regeringen.

DEMO-enheten har ansvar för att genomföra strategin som gäller särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering och strategin som rör stöd till partianknutna organisationer. Enheten hanterar omkring 785 mkr per år och ca 100 insatser. Bland samarbetspartners finns multilaterala organisationer, internationella och svenska frivilligorganisationer och partinära organisationer. Enheten har drygt 20 medarbetare, varav två programadministratörer med liknande arbetsuppgifter.

Information om Sidas verksamhetsidé hittar du här: www.sida.se.

Arbetsuppgifter

Programadministratörerna arbetar med att kvalitetssäkra enhetens insatshantering. Rollen innebär:
. Administrativt stöd och kvalitetssäkring av insatser vid beredning, beslut, uppföljning och avslut.
. Stöd till handläggaren i arbetet med Sidas insatshanteringssystem och dokument, ekonomi- och faktureringssystem samt vid upphandlingar och avrop från ramavtal.
. Bistå enhetschefen med finansiell uppföljning av förvaltningsanslaget, och sakanslaget löpande samt genom prognoser.
. Löpande ekonomiadministration, granska rekvisitioner och hantera fakturor
. Hantering av enhetens sidor på Sidas intranät och vissa kommunikationsfrågor.
. Hantering av sekretessinsatser inklusive underlag för utbetalning för sekretessinsatser.
. Övriga administrativa uppgifter som kan förekomma på enheten.

Kvalifikationskrav

Förutom nedanstående kvalifikationskrav hänvisas till Sidas personalpolicy på www.sida.se.

Utbildning
. Gymnasieexamen inom t ex administration och/eller ekonomi

Språk
. Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Kompetens och arbetslivserfarenhet
. Minst 2 års dokumenterad praktisk erfarenhet av självständigt administrativt arbete;
. Minst 2 års dokumenterad praktisk erfarenhet av Microsoft Office;
. Minst 2 års dokumenterad praktisk erfarenhet av ekonomiadministrativt arbete;
. Minst 2 års dokumenterad praktisk erfarenhet av ekonomi-, redovisnings-, elektronisk fakturahanterings; dokument- och ärendehanteringssystem;
. Mycket god administrativ förmåga
. Förmåga att driva en process framåt, följa upp och slutföra arbetsuppgifter i tid under tidspress
. Förmåga att ta initiativ, arbeta självständigt och göra egna bedömningar
. Ansvarskänsla, noggrannhet och gott omdöme
. God förmåga och intresse av att vidareförmedla kunskaper
. Serviceinriktad

Meriter

. Kunskap om insatshantering och processer kring detta
. Erfarenhet av administrativt arbete på svensk myndighet
. Erfarenhet av webb-publicering
. Erfarenhet från internationella organisationer och utvecklingssamarbete

Anställningsvillkor
.

Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde 2018-03-01
Lön efter överenskommelse. Provanställning tillämpas.

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 163/17.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Christine Johansson eller Carin Zetterlund, tfn 08-698 50 00.

För övriga upplysningar om förmåner och anställningsvillkor, se under Lediga jobb/Förmåner och villkor på www.sida.se.

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Åsa Fredriksson, tfn 08-698 57 90) och ST inom Sida (kontaktperson: Karin Afli, tfn 08-698 40 28).

Gör din ansökan under Lediga jobb på Sidas hemsida, www.sida.se.

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 25 december 2017.


Sida välkomnar alla sökande.

Läs mer hos Arbetsförmedlingen »

Sök bland platsannonserna


2017 - MerJobb.com - sökbara platsannonser - clas@nic-sys.se - Hetzner version