merjobb-logo

På MerJobb kan du söka bland en hel massa platsannonser. MerJobb.com är utvecklad på en kafferast av Clas Rydergren.


« Gå tillbaka till sökresultaten

Vi söker en innovativ rektor med stort hjärta och engagemang

Vi bygger vår skola från grunden. Vill du vara med?

Vi söker en driven rektor som gör skillnad, har stort hjärta och vill vara särskilt betydelsefull för pedagogerna, eleverna och föräldrarna.

Vill du vara med och bygga vår skola från grunden tillsammans med pedagogerna? Du måste tycka att det är spännande att allt är nytt, att ingenting är färdigt, eftersom det är du och alla andra som tillsammans ska forma Hindby Skola för våra elever.
Det allra viktigaste är att du har stort hjärta och vet att goda relationer, innovativt tänkande och kommunikation är nyckeln till framgång, både för dig, pedagogerna och eleverna.
På Hindby Småskola tar vi vara på våra olikheter, för vi tror på mångfald - på riktigt.
Vårt uppdrag är att bidra till en bra start i livet. Framför oss ser vi en skola där undervisningen håller hög kvalitet och stimulerar alla elevers kreativitet och lärande. En skola där vi har höga och positiva förväntningar på oss själva och våra elever och där alla elever och personal trivs och känner sig trygga. I våra skolor ska eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv. Vi ska ligga i framkant vad det gäller pedagogisk utveckling, genomförande och organisering av undervisningen. Att ta stöd i forskning är en självklarhet för oss.

Hindby Småskola är en del av Palmlunds Skolor som ägs av Laeringsverkstedet. Palmlunds Skolor är ett utbildningsföretag i Skåne. Hjärtverksamheten är att utbilda barn och elever i våra förskolor och skolor med uppdraget "att bidra till en bra start i livet". Palmlunds Skolor framgångsstrategi för våra förskolor och skolor är att de är små och självstyrande enheter med stimulerande miljö som arbetar efter ledorden "gör det enkelt". Vi som arbetar inom Palmlunds Skolor är engagerade, ansvarsfulla och framför allt goda förebilder för våra barn och elever. Inom Palmlunds Skolor har vi ett stort engagemang där vi exempelvis aktivt stödjer en skola i Ghana- Great Andoh International School.

Hindby Småskola ligger i ett naturskönt område i södra delarna i Malmö. På skolan går det idag cirka 120 elever F-5 i dagsläget, samt 100 barn på förskolan. Inom några år kommer Hindby Skola vara utbyggd F-6 skola. Skolan och förskolan arbetar utifrån Barnkonventionen. Vi har höga förväntningar på våra elever som på olika sätt utmanas i sin kunskapsutveckling.
Under 2018-2019 kommer Hindby Småskola att bygga ny skola. Vi söker nu dig som vill bidra till vår fortsatta utveckling och vara med och bygga upp vårt mellanstadium.

Kompetenskrav
Vi söker nu en rektor som är tydlig, närvarande och engagerad. Du har ett skickligt pedagogiskt ledarskap och tar ansvar för elevernas lärande och resultat. Du har en god samarbetsförmåga, är handlingskraftig, energisk och kommunikativ. Som rektor skapar du goda relationer med elever, personal och föräldrar och har varje elevs bästa i fokus. Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd och har ett stort intresse av att arbeta i ett mångkulturellt område.

Som rektor i Palmlunds Skolor ska du lägga stor vikt på skolans pedagogiska utveckling. Du är synlig i verksamheten och arbetar med delaktighet så att alla får möjlighet att ta ansvar för sin egen och skolans utveckling.
Du har högskoleutbildning med pedagogisk inriktning och dokumenterad skolledarerfarenhet. Du ska vara väl förtrogen med LGR 11 och skolans regelverk. Den statliga rektorsutbildningen är meriterande.

Arbetsuppgifter/uppdrag
- Leda det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan
- Leda verksamheten mot ökad måluppfyllelse för eleverna
- Se till att enheten arbetar mot gemensamma mål under stimulerande samverkansformer
- Arbeta tillsammans med medarbetarna i förändrings- och utvecklingsarbete och vara lyhörd för idéer och förslag
- Utveckla visioner och tydliga mål för verksamheten i dialog med medarbetarna
- Leda det systematiska kvalitetsarbetet och ansvara för att verksamheten kontinuerligt följs upp och utvärderas
- Kunna hantera ett pressat arbetsläge
- Fatta beslut utan onödiga dröjsmål samt ta ansvar för beslutens kvalitet och konsekvenser
- Göra skolan till ett självklart val för eleverna i närområdet
- Utveckla samverkan med aktörerna i området som arbetar för barn och ungdomars lärande
- Ekonomiskt ansvar

Vi erbjuder dig; en personalgrupp som kännetecknas av ett stort engagemang - positivt klimat och fokus på elevernas lärande och välbefinnande. En skola som precis fått grönt ljus vid tillsynen av skolinspektionen Vi erbjuder även ledarskapsutbildning, friskvård-och fortbildningsersättning, hälsofrämjande arbetsplats och en dynamisk ledning.

Tjänsten inleds med sex månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning. Välkommen med din ansökan!

Läs mer hos Arbetsförmedlingen »

Sök bland platsannonserna


2017 - MerJobb.com - sökbara platsannonser - clas@nic-sys.se - Hetzner version